Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

Coneix el detall de les propostes presentades

Les iniciatives s'han agrupat en tres àmbits: equipaments cívics, educatius i socials; terrritori, urbanisme i via pública, i medi ambient i mobilitat.


Coneix el detall de les propostes presentades

En total han arribat a la fase final 41 projectes presentats per ciutadania i entitats del municipi. Inicialment, l'Ajuntament en va rebre fins a 91. Tal i com es va explicar al principi del procés, els projectes proposats van passar per una fase de valoració tècnica que va determinar si complien amb els requisits establerts.

Fins a 56 de les 91 propostes van complir els criteris i es van valorar positivament per part de la comissió tècnica. Algunes d'elles es van agrupar per coincidir conceptualment, de manera que la fase final de votació n'inclou 41 que representen un total de 56 projectes presentats per ciutadania, entitats i comerços locals. La resta de propostes fins a 91, un total de 35, van quedar excloses per incumplir alguna de les condicions establertes al principi del procés. 

 
D’on vénen les propostes?
 
El 50% de les propostes les han presentat dones i l’altra 50% homes.  D’altra banda, el 68% de les propostes provenen de ciutadans i ciutadanes a títol individual, un 22% provenen d’entitats i associacions del municipi i el 10% restant es van recollir a la sessió col•lectiva realitzada durant el mes de juny a la Patronal. Les 41 propostes s’han agrupat pel procés de votació en 3 àmbits temàtics: Equipaments Cívics Educatius i Socials; Territori, Urbanisme i Via Pública; i Medi Ambient i Mobilitat. I, dins d’aquests tres àmbits temàtics, s’han ordenat per ordre cronològic de data de registre d’entrada de la proposta.
 
 
Consulteu les propostes en el pdf adjunt a aquesta notícia.
 
 
Les 31 propostes que no han pogut passar a la fase de votacions no complien amb els criteris establerts, ja fos perquè tenien un cost superior als 200.000€, o bé perquè no eren d’àmbit de competència municipal o perquè no complien el requisit de ser una inversió. Al web http://consultes.santquirzevalles.cat podeu consultar els arguments de cadascuna de les propostes que no ha passat a la següent fase de forma detallada. Les propostes no validades resulten útils igualment per conèixer els interessos dels veïns i les veïnes del municipi.