Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

La taxa d'escombraries es pot pagar voluntàriament a partir del 30 de setembre

Existeixen bonificacions i exempcions en determinats casos i segons renda o aportacions a la deixalleria


La taxa d'escombraries es pot pagar voluntàriament a partir del 30 de setembre
El proper 30 de setembre comença el termini per al pagament voluntari de la taxa d'escombraries; un període que s'allarga fins al 30 de novembre.
Les ordenances fiscals recullen la possibilitat tant d’exempció com de bonificació sempre i quan es compleixin els requisits establerts. 
L’exempció bé determinada pel nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar o persones que estiguin empadronades al domicili i en funció dels següents barems:
 
Núm. Residents   Renda Màxima
1                          13.146,75 €  (1,65 * IRSC)
2                          13.943,53 € (1,75 * IRSC)
3 o més                  14.740,30 € (1,85 * IRSC)
 
Les bonificacions es poden gaudir també en funció dels ingressos o en funció de les aportacions realitzades a la deixalleria o punts d’oli automatitzats. 
 
•En relació als ingressos anuals de la unitat familiar o persones empadronades, es poden gaudir de les següents bonificacions: 
                                                                                                     
Renda màxima                                    Bonificació
 14.740,31 €  (1,85*IRSC)                      85,00%
 15.138,69 € (Fins a 1,90 * IRSC)       60%
 15.537,07€  (Fins a 1,95 * IRSC)       35,00%
 15.935,46 €  (Fins a 2,00 * IRSC)       20,00%
 
•En funció de les aportacions a la deixalleria, gaudiran d’un 10% de bonificació els contribuents que hagin realitzat entre 5 i 9 aportacions, i d’un 20% a partir de 10. Aquestes bonificacions s’apliquen directament a la taxa però la persona s’ha hagut d’acreditar quan les ha realitzat amb la Targeta Ciutadana de Serveis.
Ambdues bonificacions són compatibles. 
Les exempcions o bonificacions únicament es poden aplicar a l’habitatge habitual. Per determinar els ingressos anuals bruts es valoren el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones que resideixin a l’habitatge.
Per poder optar a les exempcions o bonificacions que s’apliquen en funció del nivell d’ingressos cal omplir la sol•licitud específica que podeu trobar en aquest tràmit, o bé al document relacionat en aquest apartat del tràmit. A continuació, caldrà presentar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant el període voluntari de pagament (30 de setembre – 30 de novembre), .  Es concediran d’ofici, sense sol•licitud prèvia, quan l’Ajuntament disposi d’una autorització dels residents de l’habitatge per a consultar les dades de l’Agència Tributària.