Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Ordre del dia del Ple de gener

La sessió porta a aprovació el canvi de denominació del “Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones” a “Espai Maria-Mercè Marçal”


Ordre del dia del Ple de gener

El dijous 26 de gener tindrà lloc una nova sessió ordinària del Ple, a la planta baixa del Casal de Cultura, situat al carrer Nou, núm. 10, a les 19.30 hores.

L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació acta.
 2. Informes de Presidència.
 3. Donar compte de decrets.
 4. Donar compte al Ple dels decrets de modificació del cartipàs municipal.
 5. Informes quart trimestre de 2016, en relació a l'establert en els articles quatre i cinc de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 6. Ratificar l'acord pres a la Junta de Govern Local de data 10/01/2017. Declaració de serveis, sectors i funcions essencials de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 7. Autoritzar al Sr. Albert Morera Morales la compatibilitat per activitat de pèrit judicial i docent de formació reglada i no reglada.
 8. Acords Mesa General de Negociació. Data límit ordenació pagament nòmina.
 9. Acords Mesa General de Negociació. Millora de la prestació econòmica d'incapacitat temporal.
 10. Acords Mesa General de Negociació. Permisos i Llicències.
 11. Canvi de denominació d'espai públic: del "Centre Municipal d'Informació i Recursos per a Dones" a "Espai Maria-Mercè Marçal".
 12. Precs i preguntes.


Recordem que podeu seguir el Ple en directe a www.santquirzevalles.cat/ple i a Ràdio Sant Quirze, sintonitzant el 90.9FM i a www.radiosantquirze.cat.