Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova la creació dels òrgans de participació ciutadana dels àmbits de l'esport, aliments i cultura

En la sessió plenària també es va aprovar l'atrogament del Premi Mussol de Sant Quirze a l'escola El Turonet i les bases de la segona edició dels Pressupostos Participatius


El Ple aprova la creació dels òrgans de participació ciutadana dels àmbits de l'esport, aliments i cultura

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze va aprovar ahir dijous en la sessió ordinària del mes de març la creació de tres nous òrgans sectorials de participació ciutadana: la Mesa de l’Esport, la Mesa dels Aliments i la Mesa de Cultura.  La finalitat que persegueix la creació d’aquests nous òrgans és la d’integrar la participació de la ciutadania i de les associacions del poble en els assumptes municipals que tinguin a veure amb aquests tres àmbits. Aquestes Meses estaran formades per membres dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament, d’associacions dels diferents àmbits i de l’equip tècnic del consistori i tindran les funcions d’assessorament, d’emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament d’aquests serveis municipals. Els tres punts de Ple que contemplaven la creació de les Meses de l’Esport, dels Aliments i de Cultura van ser aprovats per unanimitat.

L'escola El Turonet, Premi Mussol de Sant Quirze 2017
El Ple també va aprovar l’atorgament del Premi Mussol de l’Any a l’escola El Turonet, coincidint amb el seu 25è aniversari. L’escola El Turonet és una de les escoles més emblemàtiques i amb més trajectòria del municipi. Va ser el primer centre educatiu de Sant Quirze que, posteriorment, amb el creixement demogràfic de la dècada dels 80, va passar a compartir espai amb l’actual escola Purificació Salas. Amb els anys i el constant creixement poblacional, l’escola es va dividir en dos centres independents, moment en què va néixer, com a tal, l’escola El Turonet l’any 1992. Són moltes les generacions de santquirzencs i santquirzenques que han viscut els seus primers anys de vida i de formació al Turonet. Aquest fet, en un poble com Sant Quirze, deixa un pòsit d’estima generalitzat cap a aquesta escola. L’atorgament del premi honorífic Mussol de Sant Quirze a l’escola El Turonet es considera una forma simbòlica de reconèixer a totes les persones que formen i han format part de la comunitat de l’escola, i també és una manera d’agrair, especialment, la tasca de l’equip docent que ha fet del Turonet l’escola que és avui dia. Aquest punt de Ple va ser aprovat per unanimitat.

Nova edició dels Pressupostos Participatius 
Un altre dels punts destacats del Ple del mes de març va ser la proposta d’aprovació de les bases reguladores de la segona edició dels Pressupostos Participatius. El document, que va ser aprovat amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8) i ICV (1) i les abstencions de Convergència (4), PSC (2) i Ciutadans (2), recull bàsicament el calendari del procés que tornarà a permetre a la ciutadania proposar, debatre i decidir el destí de 200.000€ corresponents al pressupost d’inversions de l’exercici 2018. Com a novetat, enguany s’ha establert un límit pressupostari que no podrà ser inferior a 10.000€, ja que segons l’experiència de l’any passat les propostes que no assoleixen aquesta xifra es poden considerar, bàsicament, actuacions de manteniment. El mes de maig serà el més intens pel que fa a la participació ciutadana, ja que s’organitzaran diverses sessions de treball adreçades al veïnat, entitats, col•lectius, jovent, empreses i gent gran per tal d’afavorir la generació de propostes. També duran aquest mes diversos equipaments del poble com les escoles o els centres cívics acolliran un estand mòbil d’informació del projecte i sobre com participar-hi. El llistat de propostes es donaran a conèixer el mes de juny i la ciutadania major de 16 anys podrà votar-les del 5 al 24 de setembre a través del web http://consultes.santquirzevalles.cat. Els resultats es donaran a conèixer el 25 de setembre, just després de finalitzar el període de votacions.

Tancament de l'exercici 2016

Un dels punts importants de l’ordre del dia va ser donar compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal 2016. El tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Economia, Albert Falgueras, va informar que l’any passat l’Ajuntament va tancar l’exercici econòmic amb un superàvit de 2.947.134,34€ i un romanent de tresoreria amb una xifra lleugerament superior als 4 milions d’euros. La situació econòmica de l’Ajuntament fa que es puguin destinar bona part d’aquestes xifres a inversions financerament sostenibles. 

Moció a favor de l'educació secundària de qualitat al municipi
Per últim, del Ple d’ahir destaquem que els regidors i regidores van aprovar incloure com a extraordinari un punt que recollia una moció a favor de l’educació secundària del municipi. En aquest punt es va acordar demanar als Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental quines actuacions hi ha previstes als equipaments dels dos Instituts i a l’escola Purificació Salas i en quin termini tenen previst realitzar-les i reclamar també la construcció del nou institut. Aquesta moció, aprovada per unanimitat, es va incloure al Ple a petició del Consell Escolar Municipal, que es va reunir de forma extraordinària aquest passat dimecres 29 de març.

Altres punts de l’ordre del dia:

Actament sentència recurs 124/2016-E, promogut per A.G. Mas Murcia i Acción y Comunicación sobre Oriente Medio contra la moció d’adhesió al Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra l’Apartheid israelià.
Aprovat. Vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), PSC (2), Ciutadans (2) i ICV (1). Abstencions: Convergència (4)

Sol•licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda per a la convocatòria de places d’agent de la Policia Local. Aprovat per unanimitat.

Acords Mesa General de Negociació. Plus jornada de 12 hores continuades (J-12). Aprovat. Vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4), Ciutadans (2) i ICV (1). Abstencions: PSC (2).

Denominacions de noves vies públiques: Camí de Can Samuntà i Camí de Can Barnola. Aprovat per unanimitat.

Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’exercici 2017. Aprovat. Vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), PSC (2), Ciutadans (2) i ICV (1). Abstencions: Convergència (4).

 Moció presentada per C’s, “Ordenanza sobre plusvalía municipal”. No aprovat. Vots a favor: Ciutadans (2). Vots en contra: Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4), PSC (2) i ICV (1).

Moció presentada per C’s, “solicitando la implantació de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SACC) a través de símbolos en el municipio de Sant Quirze del Vallès y la celebración del día mundial para la concienciación sobre el automismo”.
  Aprovat per unanimitat.

Moció presentada per Convergència, de rebuig a la sentència del TSJC: la justícia no és política. Aprovat. Vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4) i ICV (1). Abstencions: PSC (2). Vots en contra: Ciutadans (2).

Moció presentada per Convergència, en relació a la revisió de l’IVTMU en els casos on no hagi existit increment real del valor. Aprovat per unanimitat.

Moció presentada per Convergència, de suport al Pacte Nacional per una Societat Nacional a Catalunya.  Aprovat. Vots a favor: Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4), PSC (2) i ICV (1). Abstencions: Ciutadans (2).

Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de suport al sector agroalimentari català.   Aprovat. Vots a favor: Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4), PSC (2) i ICV (1). Abstencions: Ciutadans (2).

Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per instal al govern de l’Estat a eliminar la taxa de reposició d’efectius en la funció pública. Aprovat. Vots a favor: Junts per Sant Quirze (8), Convergència (4), PSC (2) i ICV (1). Abstencions: Ciutadans (2).

Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió.
Aprovat per unanimitat.

Moció presentada per C’s, igualtat i corresponsabilitat: instal•lació canviadors bolquers accessibles per homes i dones. Aprovat per unanimitat.