Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Preinscripcions a l'escola bressol municipal El Patufet

El proper 2 de maig comença el termini per presentar les sol·licituds per optar a una plaça al centre


Preinscripcions a l'escola bressol municipal El Patufet

El proper 2 de maig comença el període per presentar les sol•licituds de preinscripció a l’escola bressol municipal “El Patufet”. Un termini que s’allarga fins al 12 de maig. L'escola ofereix 69 places ordinàries (13 per a B0, 30 per a B1 i 26 per a B2). Es reserven 10 places per a alumnes amb necessitats educatives especials (2 a B0, 4 a B1 i 4 a B2). Finalment, per a cada nivell Serveis Socials de l'Ajuntament compta amb una plaça reservada.

Els pares, mares o tutors/es de l’alumne poden sol•licitar la preinscripció. Cal que aportin la documentació que s’estableix al procediment:
 
  • Fotocòpia del DNI del pare i la mare (original de la persona que signa la sol•licitud)
  • Original i fotocòpia del DNI de l'infant si en té
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
  • Original i fotocòpia del llibre de família 
  • Full de sol•licitud de preinscripció omplert 
 
El proper 22 de maig es publicarà la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional.  Els criteris per facilitar els punts tenen en compte aspectes com l’existència de germans escolaritzats al centre; renda anual de la unitat familiar; possible discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans o ser família nombrosa o monoparental. També es té en compte el fet que l’infant pateixi una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu o tenir germans/es, pare o mare, escolaritzats al centre.
A continuació, del 23 al 25 de maig, es podran presentar reclamacions. Finalment, entre el 23 i el 25 de maig es farà el sorteig d’un número que resolgui possibles casos de desempat. El dia 2 de juny es publicarà la llista definitiva dels infants admesos. 
El període de matriculació serà del 6 al 9 de juny.
 
Podeu consultar el tràmit en aquest enllaç.
 
Bonificacions sobre la quota mensual
Les famílies amb determinades rendes familiars podran gaudir de bonificacions en la quota. El barem s’estableix en funció dels membres de la unitat familiar i les rendes amb què comptin. Per optar als ajuts caldrà acreditar que la família es troba entre els requisits establerts.
 
Més informació sobre aquestes bonificacions aquí.