Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Presentació d'un nou model de codi de conducta per als alts càrrecs dels ens locals

Sant Quirze assisteix a la presentació d'aquest instrument que cada ajuntament haurà d'adaptar


Presentació d'un nou model de codi de conducta per als alts càrrecs dels ens locals

L’Ajuntament de Sant Quirze va participar ahir, de la mà del regidor de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis, David Caminal, en la sessió de presentació del model de codi de conducta per als alts càrrecs dels ens locals. L’acte es va fer en el marc d’una jornada al Palau de la Generalitat, presidit pel conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs. La presentació es va fer en el marc d’una jornada on es van exposar també els instruments i mecanismes per a la seva aprovació, compliment, seguiment i avaluació, i on van assistir més d’un centenar de persones.

 
El nou model de Codi de conducta s’ha redactat en el marc de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, constituïda amb l’objectiu de donar suport als ens locals en l’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
L’objectiu fonamental d’aquest codi de conducta és establir els principis ètics i de bon govern que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que se’n deriven. Entre d’altres, el document detalla que els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis d’integritat i exemplaritat, amb imparcialitat, independència i neutralitat, així com amb responsabilitat i professionalitat. També s’estableixen els principis de bon govern, en què destaquen la satisfacció de l’interès públic general, la transparència de les actuacions, la rendició de comptes, l’agilitat, l’eficàcia i l’eficiència, entre d’altres.
 
Entre les normes de conducta, destaquen l’obligatorietat de presentar la declaració de béns i drets patrimonials, així com indicacions de com actuar en cas de conflicte d’interessos. En aquest sentit, el model incorpora indicacions com ara que no es poden acceptar donacions, ni regals, fora d’aquells obsequis de cortesia lliurats per raó del càrrec, que en cap cas podran ser per a ús personal de l’alt càrrec, i que han de fer-se públics, a través del portal de la transparència. Tampoc es podran acceptar invitacions per a àpats ni esdeveniments que no estiguin relacionats amb el paper institucional i, com en el cas dels regals, també han de ser publicats. Entre d’altres responsabilitats, el model de guia també apunta que s’hauran de publicar al portal de la transparència totes les entrevistes o reunions que mantinguin amb grups d’interès.
 
Les corporacions hauran d'aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi, la seva actualització i difusió.