Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut

Una nova normativa regula els serveis del cementiri i funeraris

Els canvis afecten els terminis de les concessions i la transmissió dels drets, entre altres aspectes


Una nova normativa regula els serveis del cementiri i funeraris

El ple d’abril va aprovar una nova ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris. Aquesta implica també canvis en l’ordenança fiscal relacionada.

La nova ordenança contempla diverses novetats. D’una banda, l’adaptació del registre públic del cementiri a l’Administració Electrònica, un fet que facilita la gestió de les dades, el seu arxiu i tramitació eficient.
 
Concessions de nínxols i columbaris
 
La nova normativa estableix algunes diferències pel que fa als drets funeraris: desapareix la possibilitat d’arrendar nínxols i columbaris (construcció per dipositar les urnes cineràries). A partir d’ara, per disposar d’un nínxol o un columbari caldrà fer-ho mitjançant una concessió. Les concessions dels nínxols podran ser a 2, 5 o 20 anys. En el cas de dos anys, l’import total a pagar és de 52,15€. Si la concessió és per 5 anys l’ordenança fiscal estableix un preu de 130,38€. Per a les concessions de 20 anys els preus es relacionen amb l’alçada de la filera i oscil•len entre els 260 i els 521€. 
Els columbaris es podran disposar per una concessió màxima de 50 anys, i un preu de 173,82€. La concessió inferior serà igual que la dels nínxols, de 2 o 5 anys, amb la mateixa tarifa. Finalment, cal remarcar que els columbaris es podran concedir per un any a un preu de 26,08€.
 
Titulars dels drets funeraris
 
La nova ordenança estableix que els drets funeraris (titular del nínxol o columbari)  seran atorgats únicament a nom d’una sola persona, evitant la pluralitat de titulars, a vegades desconeguts, que dificultava la tramitació dels expedients administratius.
 
Transmissió dels drets
 
Després de la defunció d’una persona, la família pot acceptar la titularitat del nínxol o el columbari. Fins ara, el termini màxim per comunicar-ho era de sis mesos des de la defunció del familiar. Ara, aquest termini s’amplia a dos anys. També es podran transmetre els drets funeraris mitjançant la donació, sempre que les persones interessades ho facin en vida. 
No s’estableix un mínim de grau de parentiu per efectuar la donació, tot i que en funció d’aquest la tarifa varia. En aquest sentit, l’ordenança estableix un cost que oscil•la des dels 14,03€ en els casos de 2on grau de consanguinitat, fins a un màxim de 30€ per a relacions d’amistat.
 
Ornamentació de sepultures
 
L’anterior ordenança no regulava aquest aspecte. Ara, la nova normativa estableix al detall aspectes com els cartells que es poden col•locar a les làpides, els emblemes recordatoris i la responsabilitat de la persona titular per al seu manteniment, entre d’altres.