Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Mesures per a la prevenció d'incendis forestals

L'ús adequat de les barbacoes és essencial per evitar incidències, especialment en les zones properes al bosc


Mesures per a la prevenció d'incendis forestals

L’Ajuntament informa sobre les mesures per a la prevenció d’incendis forestals. En aquest sentit, s'ha publicat un Ban que, basat en la Llei Forestal de Catalunya, estableix una sèrie de prohibicions i indicacions al voltant d’aquesta temàtica.

El comunicat expressa que resta prohibit encendre foc a tots els terrenys forestals del terme municipal, i a la franja de 500 m que els envolta. Tampoc no es permet llençar objectes encesos, abocar escombraries, llençar artefactes que continguin foc, o utilitzar fogons de gas, entre d’altres.
Excepcionalment, durant aquest període es podran realitzar determinats treballs i activitats amb risc d’incendi forestal amb una autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. Un permís que caldrà sol•licitar a les oficines de registres o bé a l’Ajuntament.
Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem la circulació de vehicles per les pistes i camins forestals quedarà limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l’administració i als serveis públics. Les parcel•les de tipologia urbana i/o urbanitzable no edificables, han d’estar lliures de restes vegetals i amb la vegetació existent condicionada a la normativa actual. 
 
Condicions d’ús de les barbacoes
 
Entre el 15 de març i el 15 d’octubre està prohibit fer qualsevol tipus de foc inclòs l’ús de barbacoes, excepte si són d’obra amb mataguspires. Aquesta tipologia de barbacoes es poden utilitzar només si es compta amb la llicència d’obres preceptiva per a la seva instal•lació. En cas de tenir llicència d’obres, es pot utilitzar en zones urbanes a menys de 500 metres del bosc, excepte quan el risc d’incendis sigui extrem (Pla Alfa nivell 3). Podeu consultar el nivell diari del Pla Alfa en aquest enllaç. 
En el cas de les barbacoes convencionals, no es poden utilitzar a menys de 500 metres del bosc.
Recordem que existeixen diversos sectors que es troben ubicats a menys de 500 metres del bosc: El Castellet, Castelltort, Los Rosales, Les Fonts, Sant Quirze Parc, Vallsuau-Ponent, Vallsuau-Can Feliu, Sant Quirze Jardí, Can Llobateres, Can Pallàs i Can Casablanques.
 
L’incompliment d’aquests preceptes és constitutiu d’infracció de la llei forestal i, per tant, pot comportar la imposició de multa.
 
Per comunicar incidències podeu trucar a la Policia Local al 93.721.68.68.  als Agents Rurals al 112.
Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Territori i Medi Ambient, al telèfon 937216800 o bé per correu electrònic a territori@santquirzevalles.cat.