Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comerç

El servei de Comerç informa sobre els requisits per iniciar les rebaixes

La data és de lliure decisió, però cal complir la normativa respecte els productes en venda


El servei de Comerç informa sobre els requisits per iniciar les rebaixes

El servei de Comerç de l’Ajuntament informa els comerciants del municipi que el període de rebaixes es pot iniciar a voluntat dels mateixos comerciants, sense necessitat d’esperar al dia 1 de juliol. L’article que marcava l’inici en aquesta data ha estat impugnat i, per tant, cada comerç és lliure d’iniciar el període de rebaixes quan ho desitgi. El que sí cal complir són els paràmetres que es corresponen als articles rebaixats. A continuació, els recordem:

Requisits dels béns o serveis rebaixats
Aquesta reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha d’indicar de manera clara i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu rebaixat. També és correcte agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat. 
S’entén per preu habitual o normal el que s’hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l’ inici de la rebaixa, oferta o promoció.  
No es poden destinar a la venda en rebaixes els productes que han estat objecte d'alguna activitat de promoció en el mateix establiment dins el termini d’un mes immediatament anterior a la data d’inici del període legal de rebaixes. 
El béns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes. 
No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, defectuosos, desaparellats, ni productes que presentin qualsevol mancança amb relació al mateix producte original posat a la venda, o productes que es considerin manifestament obsolets. els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat.  
Els productes que no són considerats manifestament obsolets però que han format part de l’estoc de l’empresa venedora durant un mínim de sis mesos, immediatament anteriors a l’inici de la venda en rebaixes, es poden oferir en aquesta modalitat de venda sense que els afecti la prohibició de la venda a pèrdua. 
Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció de vendes, ha de fer-ho en espais clarament diferenciats i degudament senyalitzats.
 
Condicions de venda
L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 
S'ha de portar a terme sempre sota la denominació «rebaixes», expressada, almenys, en català. 
L’anunci de «rebaixes» no és compatible amb cap altre anunci que generi confusió en el públic sobre la modalitat de venda efectivament practicada. 
Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació i les vendes de saldos.
A l’establiment, els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
Si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha d’admetre aquest sistema en rebaixes.
Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
 
Trobareu més informació i detalls aquí.