Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Ple ordinari del mes de juliol

La sessió tindrà lloc avui, a les 19.30 hores, i recull catorze punts en l’ordre del dia


Ple ordinari del mes de juliol

 Avui, 27 de juliol, es convoca sessió ordinària del Ple Municipal, a les 19.30 hores, al Casal de Cultura (carrer Nou, 10), amb el següent ordre del dia:

1. lnformes de Presidència.
2. Donar compte de decrets.
3. lnformes segon trimestre de 2017, en relació a I'establert en els articles quatre i
cinc de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
4. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 20171682 de data 23 de juny de 2017.
5. Festes Locals 2018.
6. Modificació pressupostària 10/2017 mitjançant crèdit extraordinari.
7. Aprovació tarifes de I'Escola Bressol Municipal, per al curs 2017-2018.
8. Proposta d'oferta formativa, programes i preus públics per al curs 2017-2018 de
I'Escola Municipal d'Adults.
9. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020.
10. lncrement de l'1% de les retribucions del personal al servei de I'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
11. Suspensió de tramitacions i llicències àmbit Centre comercial Alcampo.
12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, perquè I'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès s'adhereixi al programa d'homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
13. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Sílvia Peralta Valdívia.
14. Precs i preguntes.
 
Recordem que podeu seguir el Ple en directe a www.santquirzevalles.cat/ple i a Ràdio Sant Quirze, sintonitzant el 90.9FM i a www.radiosantquirze.cat.