Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Consulta la Guia tributària per a 2018

La publicació recull el calendari, terminis i formes de pagament dels tributs municipals que ha d’assumir la ciutadania


Consulta la Guia tributària per a 2018

L’Ajuntament ha editat un any més la Guia Tributària per a 2018. Es tracta d’una publicació que recull les dates, terminis i detalls dels impostos i de les bonificacions i exempcions a què es pot acollir la ciutadania. Una informació que es publica després que el ple municipal aprovés les ordenances fiscals.

En aquest sentit, la publicació recull la informació respecte l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns immobles, la taxa de guals, de conservació de cementiri, de recollida escombraries, mercats ambulants i impost sobre activitats econòmiques. També sobre l’impost d’activitats econòmiques.
Beneficis i exempcions
L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions per motius socials i mediambientals en diferents impostos. A més, destaca el fet que més contribuents podran gaudir del fraccionament i ajornament en condicions especials, atès que el llindar de renda per poder accedir a aquestes condicions s’ha incrementat en un 30% respecte l’any anterior. Aquest llindar es calcula tenint en compte l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya, que actualment és de 7.967,73 euros.
Com fer els pagaments
Recordeu que existeix la possibilitat de fraccionar o ajornar els deutes. En el cas de l'IBI, per exemple, el pagament es pot domiciliar i fer el 4 ó 10 vegades sense generar interessos. 
Cal remarcar que les sol·licituds de bonificació o exempció les heu de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa.
L’Ajuntament envia un avís de pagament per a tots aquells rebuts que no estan domiciliats. Si no el rebeu, heu de tenir en compte que no s’interromprà el termini de pagament. Hi ha diverses opcions per sol•licitar un duplicat i gestionar el pagament.
 
Trobareu tota aquesta informació detallada a la nova Guia tributària 2018, en format pdf en aquesta notícia.