Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Sant Quirze aprova un pressupost de 20,5 M € i rebaixa els pes dels impostos directes en el seu finançament

El Consistori destinarà al 2018 prop de 2 milions, un 93 % més que al 2017, a inversions


Sant Quirze aprova un pressupost de 20,5 M € i rebaixa els pes dels impostos directes en el seu finançament

 L’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost 2018 en el ple ordinari de gener, celebrat ahir al vespre, amb el suport de l’equip de govern municipal format per Junts per Sant Quirze i IC-V, l’abstenció del PSC i els vots en contra de Ciutadans i PdCat.

Finançament

En total, el Consistori ha fixat una previsió de despeses de 20.590.423 €, 11,3 dels quals es finançaran amb impostos directes. El tinent d’alcalde d’Economia, Albert Falgueras, va explicar en la seva exposició que enguany el pes específic dels impostos obligatoris per al veïnat, com l’IBI i Vehicles, es redueix ja que gràcies a la reactivació econòmica es preveuen més ingressos per la via de les Plusvàlues i l’Impost d’Activitats Econòmiques.

A més, per aquesta mateixa raó, el Consistori calcula que ingressarà 250.000 euros per l’impost de construccions. Alhora, es va fer especial incís en l’aportació de  2,3 M d’euros mitjançant taxes i altres ingressos, de les quals la que més afecta la butxaca del contribuent és la Taxa d’escombraries.

Més reciclatge, menys despesa

La tendència d’augment del reciclatge de residus per part del veïnat beneficiarà que el consistori rebi més aportació de les empreses que en fan el tractament, de manera que el percentatge aportat pels ciutadans sobre el cost total del servei es redueix en un 3,7%.

Ingressos d’altres organismes

La resta del capital provindrà de les transferències corrents de l’Estat i la Generalitat amb poc més de 5 M d’euros i  dels ingressos patrimonials com són les concessions, amb les que s’estima una entrada de 319.000 €. Dels ens com la Diputació de Barcelona, Fons europeus, i altres, s’espera una dotació de 471.000 €. I finalment, dels passius financers, 790.000 €.

Què es farà amb els 20,5M €?

Els regidors i regidores de l’equip de govern van explicar els principals projectes que es faran al llarg de 2018. Amb un cost de prop de 8,5 M d’euros, la principal despesa de la Corporació és el capítol de Béns i Serveis, que ascendeix a 8.551.570 €, i dels que gran part estan associats a grans contractes, com el de recollida de residus i neteja viària (2,1M €), que s’apuja per arribar millor als polígons, o el de neteja d’edificis ( 945.000 €). Altres com el de mantenir els equipaments (582.000 €), els parcs (316.000€)  i l’enllumenat (705.000 €) són també grans despeses necessàries perquè el poble funcioni amb normalitat. Amb 8.423.043 €, l’altre gran pota de la despesa, el Personal,  s’incrementa un 5% destinant una important dotació en plans d’ocupació subvencionats. (162.000 €).

Un 93,7 % més d’inversió

Sant Quirze destinarà 1.792.000 euros a inversions, que volen millorar dotacions d’edificis i resoldre diverses necessitats del veïnat. Una part,  193.000 €, serviran per materialitzar els pressupostos participatius decidits al llarg de l’any passat, entre els que destaquen millores en parcs a les Morisques i al voltant de l’escola Lola Anglada, pistes esportives per la pràctica del bàsquet o un parc de Cal·listènia.

Millora en equipaments

Els equipaments esportius gaudiran també de diverses millores, com el nou enllumenat i la substitució de la gespa del camp de futbol, la nova pavimentació de la pista annexa del poliesportiu o el trasllat de l’skateparc. L’inici de la reparació dels vials de Castelltort (112.500 €) i la supressió de barreres arquitectòniques al poble (90.000€) són altres actuacions previstes enguany. L’altre edifici que es veurà beneficiat serà el Casal d’Avis (117.000 €), i es continua apostant per diverses millores als patis i les instal·lacions dels centres educatius, amb 100.000 €. De fet, l’aportació a Educació i Recursos Pedagògics, amb un total de 1.129.425 €, continua essent una de les prioritats del govern.

Urbanismes i medi ambient

En l’àmbit d’urbanisme i Medi Ambient, la regularització dels horts urbans obté una injecció de 40.000 € i es segueix amb el projecte de  supressió de barreres arquitectòniques (90.000 €) o l’adequació i manteniment dels espais naturals (76.500 €). El pressupost incorpora també 169.000 € pels treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbana (POUM), un dels principals projectes de la ciutat, i per la reparació urgent de l’estructura de la masia de Can Poncic (30.000 €) i de les teulades de diversos edificis municipals, entre ells l’edifici principal del Consistori (115.000 €).

Ajuts, subvencions i recursos

L’àmbit més social del pressupost és el relatiu als ajuts, subvencions, bonificacions i serveis adreçats als col·lectius amb menys recursos i a les entitats locals, En aquest sentit, s’apuja la dotació a projectes de cooperació i solidaritat amb un total de 121.000 € (prop del 0,7 % del total) i també la resta d’aportacions a les associacions esportives, culturals, entre d’altres. Altrament, es dobla la dotació per  les tarifes socials de l’Escola Bressol Municipal per facilitar-hi l’accés a les famílies.

El Servei d’Intervenció socioeducativa, que vetlla pel benestar de famílies en risc d’exclusió, destinarà 79.000 € per fer arribar el servei als infants de 0 a 6 anys i facilitar assistència psicològica a les famílies amb infants de risc social. També ascendeix el cost del Programa d’atenció a la Dependència per millorar-ne la qualitat, amb 136.000 €. Pel que fa a les dones i infants en situació de violència de gènere, es continua potenciant  el servei d’atenció psicològica i jurídic, així com amb diverses accions de sensibilització tan en aquest àmbit com en el de LGTBI des de l’Espai Maria Mercè Marçal.

Facilitar l’habitatge

El Consistori aposta per diverses mesures per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius que ho tenen més difícil, com el jovent o les persones amb recursos insuficients. Així, el pressupost dota amb 14.000 € el projecte de promoció al lloguer assequible, i continua sufragant les  despeses de pisos amb caràcter social amb 38.000 €.També es preveu una partida d’ajuts de lloguer a particulars, amb 7.500 €.

Economia més sostenible

Sant Quirze fa també una aposta per promoure l’economia sostenible i l’emprenedoria, amb diverses accions endegades des d’aquest àmbit, com el Pla d’Especialització Territorial, l’adhesió al Catalunya Emprèn,  la Fira Virtual o el Simpòsium Indústria 4.0. En el marc del comerç, es finançaran de nou accions com una nova Mostra de Comerç, el Tasta SQV, el cicle i enllumenat de Nadal. La dotació per assessorament i consultoria per optimitzar l’activitat econòmica al poble, amb 25.000 €, és l’altra prioritat que dibuixa el pressupost. La millora dels polígons industrials també es va manifestar al ple, on es va informar de la petició d’una subvenció de 625.000 € en concurrència competitiva.

Participació Ciutadana

L’eix vertebrador de totes les polítiques d’aquest govern, tal com van manifestar ahir els regidors i regidores de l’equip de govern, i va fer especial èmfasi l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, s’articulen al voltant de la participació ciutadana i  l’escolta activa de les necessitats reals del poble per poder-les traslladar a les decisions preses des de tots els àmbits a nivell transversal. És per això es promourà la creació de nous òrgans  entre els que destaca el Consell de Poble, el Consell d’Infants i diverses meses sectorials que vehiculin aquesta interacció.

 

Podeu veure el vídeo íntegre del ple en el següent enllaç: