Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Obert el termini per presentar la sol•licitud de renovació d’ajuts al lloguer

Cal complir una sèrie de requisits per tramitar el procediment, que s’allarga fins al proper 2 de març


Obert el termini per presentar la sol•licitud de renovació d’ajuts al lloguer

Avui s’ha obert el termini per presentar les sol•licituds de renovacions de les prestacions permanents i de les pròrrogues als ajuts del lloguer per a l’any 2018. El període per sol•licitar-ho s’allargarà fins al proper 2 de març. 

Cal remarcar que únicament poden presentar la sol•licitud per obtenir la pròrroga les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
 
• Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2017.
• Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2017.
 
Requisits
Per optar a la renovació, cal acreditar ingressos i la composició de la unitat de convivència. També cal acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer. 
Finalment, també cal acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a uns determinats paràmetres.
 
Documentació a presentar
  • Sol•licitud
  • Rebuts pagats durant l’any 2018.
  • Si han fet declaració de la renda 2016 de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys (inclosos) no és necessari que l’aportin. En cas de no estar obligats a presentar declaració s’ha d’aportar certificat d’imputacions de l’AEAT i informe de vida laboral. Sinó hi ha cap tipus d’ingressos que es puguin acreditar, s’haurà d’afegir declaració responsable d’ingressos i informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials. 
  • Si s’han produït canvis de les circumstàncies personals, laborals, DNI renovat.... caldrà presentar la documentació acreditativa d’aquests canvis i declaració responsable d’ingressos.
 
Cal tenir en compte 
  • Els ingressos mínims han de ser iguals o superiors als necessaris per pagar el lloguer.
  • La quantia de la casella 405 de la declaració de la renda ha d’ésser inferior a 500€, excepte que sigui a conseqüència d’una dació en pagament (s’haurà de justificar).
  • El lloguer s’ha de pagar per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta pagament en metàl•lic, ni rebuts emesos per propietaris particulars. 
  • Al rebut hi ha de constar la mensualitat que es paga.
 
Les sol•licituds, en el model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa, s'han de presentar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1).
 
A l'Oficina Local d’Habitatge de Sant Quirze (av. Pau Casals, 72-82), us facilitaran tota la informació que necessiteu, i us ajudaran a omplir la sol•licitud, si s'escau.
 
També trobareu més informació sobre el tràmit en aquest enllaç.