Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses tracta l’emergència social com l’energia, l’aigua, l’habitatge i l’educació

La sessió, celebrada divendres, va abordar aquestes problemàtiques i va acordar polítiques per intentar resoldre-les


El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses tracta l’emergència social com l’energia, l’aigua, l’habitatge i l’educació

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, format pels vint-i-tres alcaldes dels diferents municipis de la comarca, entre ells Sant Quirze del Vallès, es va reunir divendres. La sessió es va centrar en temes d’emergència social que afecten plenament la ciutadania com el preu de l’aigua, l’accés a l’energia, l’habitatge i l’educació.

Entre els acords presos, destaquen els que fan referència a les problemàtiques d’emergència en l’habitatge i l’existència d’habitatges buits propietat de grans tenidors. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant convenis de col•laboració amb diverses entitats financeres, ha aconseguit que es cedeixin temporalment uns 4.600 habitatges buits per finalitats socials. Al Vallès s’han lliurat actualment 260, poc més de la meitat del total comptabilitzat (496). I d’aquests, només 130 han acabat sent lliurats efectivament a noves famílies amb necessitats socials. Molts dels habitatges que es lliuren es troben ocupats o no estan en condicions per ser utilitzats efectivament.
En la sessió de divendres, es va aprovar el requeriment a les entitats financeres amb gran nombre d’habitatges buits la necessitat de subscriure nous acords i la posada en marxa d’aquests habitatges d’acord amb les demandes socials existents. També es requereix també la facilitació de dades per part de l’Agència d’Habitatge al Consell Comarcal per disposar d’un sistema d’informació contínua a nivell comarcal, així com la participació de l’ens a les reunions de seguiment.
El Vallès Occidental demana una revisió de preus de l’aigua i mostra el desacord en l’increment imposat per l’Estat Espanyol
L’òrgan també va aprovar demanar la revisió i congelació dels preus que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar a finals de l’any passat pe imposició del govern de l’Estat, amb un increment de l’11,8% en la tarifa de l’aigua per l’any 2018. 
El Vallès Occidental demana una taula de diàleg per resoldre el finançament de les escoles bressol municipals
En la sessió celebrada divendres es va aprovar l’acord que demana al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment de la llei que regula el finançament de les escoles bressol municipals, i que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any.
Finalment, el Consell d’Alcaldes va manifestar el seu desacord amb el Reial Decret 897/2017, que ha posat sobre la taula noves contradiccions legals en la lluita contra la pobresa energètica. Aquest decret suposa un augment de la pressió a l’administració local per protegir els consumidors en risc d’exclusió social, i pot generar un impacte negatiu de més d’un 40% a la població atesa per pobresa energètica. A diferència d’altres normes existents entorn el subministrament energètic a Catalunya, el Reial Decret contempla talls de subministraments.
Des d’aquest òrgan s’ha acordat seguir treballant pel compromís de les companyies elèctriques per l’assoliment d’un fons socials que ajudi a evitar talls de subministrament. També es vol instar a l’Estat a regular els preus de l’energia, considerant que les companyies elèctriques han de tenir obligació de servei públic.