Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar Social

Comença el termini per demanar ajuts a l'escolaritat

Com a novetat enguany s'ha habilitat un punt de registre al Servei de Benestar Social


Comença el termini per demanar ajuts a l'escolaritat

Des d’avui, 16 de maig, i fins al 5 de juny es podran sol•licitar els ajuts econòmics de suport a l’escolaritat. Es tracta d’una ajuda destinada a les famílies per cobrir una part del cost de material, sortides escolars i llibres dels infants empadronats al municipi a educació infantil, primària i secundària obligatòria.

 
El barem de l’ajut vindrà determinat per criteris tant econòmics com socials, d’acord a les bases reguladores específiques.
 
Qui ho pot demanar?
 
Poden sol•licitar-ho les famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis en centres educatius públics. Poden demanar-ho  també les famílies amb infants que hagin estat derivats a un centre concertat des de Serveis Territorials d’Educació.
  
La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports. Aquest acord es publicarà als centres educatius i el tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al•legacions.
  
Un cop resoltes les al•legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà l’import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 
Nou punt de registre
 
Com a novetat enguany, s’habilitarà un punt de registre per gestionar les sol•licituds:
 
Servei de Benestar Social i Gent Gran 
C/ Sentmenat, 6 (08192)
Matins: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
Tardes: dilluns i dimecres de 15.00 a 18.00
Telèfon: 937 216 800
 
També es pot sol•licitar a:
Oficina Torre Julià de les Fonts 
C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20.00 i divendres de 8.45 a 14.00
Telèfon: 937 480 136
 
Finalment, cal remarcar que es pot fer la sol•licitud en línia, si es disposa de certificat digital admès.
 
Podeu consultar la documentació necessària i més informació sobre el tràmit en aquest enllaç.