Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Obert el termini per sol·licitar subvencions per rehabilitar edificis residencials

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ofereix ajudes relacionades bàsicament amb les millores en el consum energètic


Obert el termini per sol·licitar subvencions per rehabilitar edificis residencials

Ja s'ha obert el termini per demanar subvencions per a la rehabilitació d'edificis de tipus residencials. De fet, es poden gestionar des d'aquest passat 25 de juny. Gran part de les mesures subvencionades estan relacionades amb millores que repercuteixen en el consum energètic dels edificis.
Podem ser beneficiaris de les subvencions les següents persones o ens:
a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col•lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
c) Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en les condicions que estableix l'article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

Els models dels impresos normalitzats de les sol•licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen a la resolució de la convocatòria i al portal Tràmits Gencat.

Les consultes les heu de fer a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.