Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Via Pública

Avancen a bon ritme les actuacions a Castelltort

Ja han acabat les reparacions de paviments i ara es coordinen les tasques de soterrament de línies aèries


Avancen a bon ritme les actuacions a Castelltort

Ja han finalitzat les actuacions de reparació dels paviments de formigó, canals de recollida d’aigües, reixes de desguàs i segellat de fissures dels carrers Toixó, Conill, Cucut, Esquirol, Senglar, Guineu i Gamarús. En aquests moments s’estan acabant d’instal•lar les reixes tocant dels pous, en els punts de recollida d’aigües de la part central de la canal, en el tram final del carrer Gamarús.

La previsió de finalització de les obres de tots els carrers de les fases 1 i 2 del projecte adjudicat es preveu per finals de juny.

D’altra banda, cal remarcar que l’empresa adjudicatària ROGASA ha revisat totes les conduccions de Telecomunicacions i netejat les arquetes incloses en la fase 1 i 2 del projecte aprovat. També s’han dut a terme reunions amb els veïns/es i amb tècnics de Telefònica. La infraestructura ha d’entrar a les finques. Des d’allà l’abonat, a través d’un màstil retràctil, una canalització soterrada, o grapat per paret, haurà de poder facilitar als operaris de telefònica que alimentin la seva caixa d’entrada.  En les parcel.les on no arriba la infraestructura fins a l’interior de la finca, s’estan fent les noves conduccions, d’acord amb el veïnat afectat, fins a l’interior de les parcel.les.

També s’han organitzat reunions entre veïnat i tècnics d’Endesa per tal de coordinar la retirada de les instal•lacions aèries de baixa tensió i poder connectar cada parcel•la amb el cablejat de la  xarxa soterrada existent. Caldrà prèviament que, d’acord amb les visites realitzades amb el corresponent Punt de Servei a  cadascuna de les parcel.les afectades, cada veí condicioni la seva instal•lació interior fins a la caixa general d’accés a l’habitatge.

Aquestes feines dels treballs corresponents al soterrament de les línies aèries s’allargaran  fins a finals de juliol i tindran continuïtat en  les següents fases d’obra previstes pels anys 2019 i 2020.