Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui, sessió del ple ordinari del mes d'octubre

Es porta a aprovació el reglament de la Taula Jove, entre altres 12 punts més


Avui, sessió del ple ordinari del mes d'octubre

 Avui, 25 d’octubre, es convoca sessió del ple ordinari del mes en curs. La sessió començarà a les 19.30 hores, al carrer Nou, 10, al Casal de Cultura. L’ordre del dia és el següent:

 
 1. Informes de Presidència
 2. Donar compte de decrets
 3. Informes tercer trimestre 2018, en relació a l’establert en els articles quatre i cinc de la Llei 3/2014
 4. Desenvolupament del Servei d'Atenció Integral Local per les persones LGTBI entre la Direcció General d'Igualtat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
 5. Aprovació del Reglament de la Taula Jove de Sant Quirze del Vallès
 6. Aprovació del Compte General de 2017
 7. Modificació Ordenances Fiscals exercici 2019
 8. Festes locals 2019
 9. Increment de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
 10. Modificació pressupostària 10/2018 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals per a la execució de inversions financerament sostenibles.
 11. Moció presentada per Junts-ERC-AM, pel rebuig de la condemna contra els activistes del moviment popular del RIF
 12. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats
 13. Precs i preguntes
 
 
Recordem que podeu seguir el Ple en directe a www.santquirzevalles.cat/ple i a Ràdio Sant Quirze, sintonitzant el 90.9FM i a www.radiosantquirze.cat.