Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova inicialment les Ordenances Fiscals del 2019

La Corporació acorda, també, els festius locals del pròxim any que seran el 13 de maig i el 2 de setembre


El Ple aprova inicialment les Ordenances Fiscals del 2019
El ple de la Corporació reunit ahir en sessió ordinària va aprovar de forma inicial les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2019, amb els vots favorables de l’equip de govern i el PSC, i l’abstenció de PDeCAT i Ciutadans.
Una de les modificacions més rellevants afecta l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut popularment com a plusvàlua, on s’incorpora un nou punt a l’ordenança que recull la no subjecció a l’impost quan es demostri la inexistència de l’increment de valor.
Una altra ordenança que es modifica és l'impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres, ICIO, que introdueix un benefici fiscal del 95% de la quota per rehabilitació o reconstrucció de naus industrials obsoletes i en desús. Aquesta esmena s’origina en el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, on es va constituir la Taula de Fiscalitat local amb afectació a la indústria de la comarca.
 
Aprovació del Compte General del 2017
El Ple va aprovar també el Compte General de 2017, amb el vot favorable de Junts per Sant Quirze, ICV i PSC, i l’abstenció de PDeCAT i Ciutadans. El resultat de l’exercici de 2017 ha estat positiu amb un compte de resultat econòmic patrimonial, que estableix la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades, situat en un benefici de 2.665.279,87 €. Destacar que el nivell d’endeutament representa el 20,51% dels ingressos corrents de l’últim exercici liquidat. 
Modificació pressupostària
El Ple va acordar també una modificació pressupostària per incorporar els Romanents de Tresoreria del 2017 al present exercici. En aquest sentit, un total de 1.474.020 €  es destinen a inversions diverses, com ara la rehabilitació del paviment dels carrers o millores en diferents equipaments esportius. Aquest acord va ser aprovat per Junts per Sant Quirze i ICV, amb l’abstenció de PDeCAT, PSC i Ciutadans.
Nou servei de suport a les persones LGTBI
La Corporació va aprovar per unanimitat l’establiment a Sant Quirze del Servei Integral Local per a les persones LGTBI, desenvolupat per l’Ajuntament i la Direcció General d’Igualtat. L’objectiu del servei és oferir atenció de proximitat a les persones LGTBI que pateixin o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGTBIfòbia, i que el servei s’ofereixi de forma homogènia a tot el territori català.
La Taula Jove es dota de normativa
També per unanimitat, el Ple va aprovar el Reglament de la Taula Jove de Sant Quirze, una eina que defineix l’organització i funcionament d’aquest òrgan de participació. La Taula té la finalitat d’impulsar iniciatives i incorporar la visió del jovent a les polítiques municipals, entre altres.
 
Altres punts de l’ordre del dia, que es van aprovar per unanimitat, són les festes locals de 2019, 13 de maig i 2 de setembre, i l’acord d’incrementar les retribucions del personal de l’Ajuntament, previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel present any.
 
Mocions
Moció presentada per Junts-ERC-AM, consensuada amb ICV, PDeCAT i PSC, pel rebuig de la condemna contra els activistes del moviment popular del RIF. El grup municipal de Ciutadans es va abstenir.
Moció presentada per Junts-ERC-AM, consensuada amb ICV i PDeCAT, per l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats. Els grups del PSC i Ciutadans van votar en contra.
 
Podeu veure el ple en aquest enllaç de Youtube, o bé escoltar-lo mitjançant Ràdio Sant Quirze.