Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

POUM

La ciutadania participa activament a l’Avanç del POUM

L’equip redactor ha rebut més de 40 suggeriments en referència a 70 temes urbanístics durant el període d'informació pública


La ciutadania participa activament a l’Avanç del POUM

Ahir dilluns 5 de novembre al vespre va tenir lloc a la Sala Salut Pastor de la Patronal la presentació pública dels informes emesos per l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació als informes de la Generalitat (Document d’Abast de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona), i la resposta als suggeriments presentats per la ciutadania en el període d’informació pública de l’Avanç de POUM aprovat el mes d’abril en sessió plenària.
 
En total s’han presentat 45 escrits que feien referència a 70 temes. 16 dels quals s’incorporaran al Pla, 32 s’estudiaran, 3 temes s’han descartat i 19 no es corresponen a la finalitat del Pla d’Ordenació Urbana. Els temes més comentats pel veïnat que ha fet arribar els seus escrits a l’equip redactor del POUM han estat la mobilitat i el sòl no urbanitzable. La interconnectivitat del transport públic, les zones d’aparcament, la pacificació del trànsit o la protecció de la serra de Galliners han estat algunes de les demandes ciutadanes. També s’han destinat diversos punts de les zones residencials a la possibilitat de  dur a terme cohabitatge. Altres temes que el veïnat vol que reculli la revisió del Pla tenen a veure amb equipaments, infraestructures, zones residencials i amb les zones d’activitat econòmica.

Finalment, l’equip redactor del POUM va agrair i destacar l’alta participació de la ciutadania a l’hora de fer aportacions i suggeriments a la revisió del Pla i també va fer públics els informes mediambiental i d’idoneïtat urbanística emesos per la Generalitat de Catalunya. També van informar que es preveu l’aprovació inicial del POUM al febrer del 2019.