Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Urbans

El Sant Quirze del futur tindrà més habitatge protegit i conservarà l’entorn natural

El Pla d'Ordenació Urbana Municipal es comença a perfilar i defineix aspectes com els equipaments, el sòl no urbanitzable o el creixement econòmic


El Sant Quirze del futur tindrà més habitatge protegit i conservarà l’entorn natural

La planificació urbanística de Sant Quirze dels propers vint anys comença a prendre forma amb el nou document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que es va presentar el passat 10 de gener a la Comissió Social. Els presents van poder conèixer de la mà de l’equip redactor quants habitatges tindrà el poble,  quins espais es destinaran a equipaments, què es preservarà de les edificacions tradicionals o del sòl no urbanitzable, com s’interconnectaran els barris i quin serà el seu creixement econòmic.

 
Habitatge públic
La ponència va posar de manifest una decidida declaració d’intencions per ampliar el parc d’habitatge protegit, amb diferents mesures que obligaran les noves edificacions a fer una reserva per a pisos en règim concertat o protegit. Aquesta mesura vol donar resposta a la mancança actual d’oferta d’habitatges per a joves, gent gran i persones amb recursos limitats. Així, si el Pla s’aprovés en els terminis estimats, les promocions residencials plurifamiliarsde més de 400 m2 de sostre que es construeixin a partir del 2026,sense inicien planejaments anteriors,hauran de destinar el 30% ahabitatge protegit
 
L’estació i el Castellet
El document dibuixa també les zones on es preveu que el poble experimenti una transformació important, ja sigui mitjançant plans de millora urbana o bé amb polígons d’actuació urbanística. Entre ells destaca la previsió de potenciar la zona de l’estació com un dels centres neuràlgics del municipi, en l’escenari de soterrar-la i desviar la C-1413 tot integrant aquesta carretera al viari local. L’Avanç posa el focus també a l’àmbit del Castellet, una de les zones que acollirà el 40% dels 2175 nous habitatges que es planifiquen construir a Sant Quirze amb aquesta nova ordenació. També és al Castellet on l’Ajuntament programa reservar més espais per nous equipaments: un institut, una escola o una nova zona esportiva. 
 
Diversificació econòmica
En l’àmbit econòmic, l’Avanç aposta per reconvertir els parcs d’activitat econòmica, diversificant els usos per modernitzar, especialment, les zones amb naus industrials que ja han esgotat la seva vida útil i donar cabuda a nous models de negoci basats en la indústria neta i de serveis.
 
Natura i història
Segons l’Avanç, 55 % del sòl serà no urbanitzable i no s’expandirà la zona urbana, preservant l’entorn natural de manera més intensa com a valor principal de Sant Quirze. També es concreten mesures per conservar patrimoni en els carrers Pintor Vila Puig, els Pous o Nou. El document d’Avanç es preveu aprovar durant el primer trimestre de 2019 i, posteriorment, estarà en exposició pública per un període de dos mesos durant els quals es podran presentar al•legacions. 
Podeu consultar tota la informació aquí.