Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions

Ja es pot sol•licitar el certificat per votar per correu postal a les eleccions municipals

Un cop rebuda tota la documentació, les persones que hagin demanat aquesta opció podran exercir el seu dret abans del 18 de maig


Ja es pot sol•licitar el certificat per votar per correu postal a les eleccions municipals

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar ahir la convocatòria oficial d’eleccions municipals, que se celebraran el pròxim 22 de maig d’acord amb la llei orgànica del Règim Electoral General, que indica que els comicis s’han de celebrar el quart diumenge de maig de l’any que pertoqui. D’acord amb aquestes dates, la campanya electoral començarà el 6 de maig i tindrà una durada de 15 dies. Per tant, des d’ahir i fins al 12 de maig, tots els electors que vulguin emetre el seu vot por correu postal ho podran sol•licitar a qualsevol oficina de Correus. Finalment, hauran d’enviar el seu vot abans del 18 de maig. 

Per fer-ho, els electors interessats primer hauran de demanar personalment a l’oficina el certificat d’inscripció al Cens Electoral. El funcionari de correus demanarà el document acreditatiu d’identitat original i comprovarà la seva signatura. En cas de malaltia o incapacitat, la sol•licitud es podrà realitzar a través d’una persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant escriptura pública individualitzada.

Tan aviat com estiguin disponibles, de l’1 al 16 de maig, l’Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat al domicili de l’elector indicat al certificat o al cens electoral, les paperetes i els sobres electorals, juntament amb el certificat d’inscripció al Cens i un sobre en el qual figurarà l’adreça de la Mesa on al ciutadà li correspongui votar. El procediment a seguir també quedarà especificat en un full explicatiu adjunt. L’elector haurà de signar personalment el justificant de recepció d’aquesta documentació després d’acreditar la seva identitat. En cas de no trobar-se al seu domicili, haurà de personar-se ell mateix o a través de la seva representació a l’oficina de Correus corresponent.

Un cop l’elector hagi escollit el seu vot, podrà introduir la papereta en el sobre de votació i el tancarà. Després, podrà incloure el sobre o els sobres de votació i el certificat censal en el sobre dirigit a la Mesa i els remetrà per correu certificat abans del 18 de maig. Aquest sobre no necessita franqueig.