Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Dos dictàmens urbanístics encarregats pel govern de Sant Quirze detecten greus irregularitats urbanístiques en dues promocions iniciades en el mandat anterior

L’alcaldessa ha ordenat obrir expedients informatius per identificar els funcionaris que hi puguin tenir responsabilitats


Dos dictàmens urbanístics encarregats pel govern de Sant Quirze detecten greus irregularitats urbanístiques en dues promocions iniciades en el mandat anterior
Dos dictàmens urbanístics encarregats pel govern actual de Sant Quirze han posat de manifest l’existència d’irregularitats urbanístiques qualificades de greus i molt greus en dues promocions.
Ara fa uns mesos, i arran de les deficiències detectades a dues construccions d’habitatge públic promogudes per l’empresa municipal COMU, l’equip de govern actual va decidir estudiar si s’havia produït perjudici en el patrimoni municipal. Concretament, es va encarregar a un arquitecte especialitzat en arquitectura legal i forense, dos dictàmens. El primer d’ells correspon a la llicència compresa en el sector ! del barri de Les Fonts. En concret, a les llicències atorgades a l’empresa pública municipal COMU per la construcció d’un edifici d’habitatges públics; i a l’empresa privada Proinver 77 SL, per la construcció d’altres edificis.
El segon dictàmen es correspon a la situació urbanística de la UA7 a Can Tuset, i en concret a les llicències atorgades a l’empresa COMU per la construcció d’un edifici d’habitatges públics, i a l’empresa privada Proinver 77 SL  per la construcció també d’un edifici.
Sobre la llicència al sector 1 de les Fonts es desprèn, entre d’altres, que les llicències signades i atorgades pels tècnics municipals no coincideixen amb el planejament vigent. En aquest sentit, s’estableix que s’ha generat un escreix d’edificabilitat per un privat en el cas de la finca nord. També s’han desplaçat dos volums edificatoris del sector 1, deixant els edificis fora d’ordenació i amb conseqüències civils sobre la façana de l’edifici del COMU, que dóna a l’espai públic. També es conclou que existeix una disminució de l’espai públic en contradicció amb els informes de dos tècnics municipals.
Sobre la UA7 de Can Tuset, les irregularitats urbanístiques detectades són:
1-edificació amb tipologia edificatòria diferent a l’establerta pel PGO (en la façana del carrer terranova)
2-Incompliment de la superfície de parcel-la ocupada tant en la finca 1 com en la finca 2.
3-incompliment en la dimensió mínima de parcel•la tant en la finca 1 com en la 2.
4-incompliment de la distància de les edificacions als llindars, tant en la finca 1 com en la finca 2.
5-Disminució de la superfície destinada a zones lliures en 44,82 m2.
6-Increment de l’alçada màxima reguladora. En la finca 1, dues plantes de més; i en la finca 2, una planta de més. 
7-superfície total en escreix del que permet el Pla General d’Ordenació vigent: 2.240 m2.
Com a conseqüència d’aquests dictàmens, es desprèn que existeixen irregularitats greus en el cas de les Fonts i molt greus en el cas de Can Tuset.
Davant d’aquests fets, i tal i com va manifestar ahir l’alcaldessa, Montserrat Mundi, en el marc del ple ordinari, el govern local informarà d’aquests dictàmens i dels expedients esmentats a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a la Comissió Territorial d’Urbanisme. En aquest sentit, també convocarà una Junta de Portaveus per presentar les conclusions que un advocat penalista en base a aquests dictàmens i en relació a les possibles responsabilitats penals. 
Finalment, s’ha ordenat l’obertura d’expedient informatiu per identificar els funcionaris que hagin tingut responsabilitat en aquests fets.
Cal recordar que a l’inici del mandat l’actual govern local va rellevar de les seves funcions el llavors cap d’Urbanisme, el sr. Antoni Sancho, i va reorganitzar el departament. Contra aquesta resolució, el sr. Sancho va presentar un recurs contenciós-administratiu que va ser desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Des de l’equip de govern s’ha ordenat també començar a treballar en les possibles solucions per informar i donar suport al veïnat afectat.