Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament presenta al•legacions contràries al projecte de Red Eléctrica de la línia de 220 kV entre SE Mas Figueres (Terrassa) i SE Sant Cugat

El projecte preveu, dins del municipi, passar la línia aèria per la Serra de Galliners


L’Ajuntament presenta al•legacions contràries al projecte de Red Eléctrica de la línia de 220 kV entre SE Mas Figueres (Terrassa) i SE Sant Cugat

La Junta de portaveus de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, integrada pels representants dels grups municipals de CiU, PSC, ERC, ICV i PP, ha aprovat la presentació d’ al•legacions en contra del traçat d’una nova línia aèria de 200 kV entre SE Mas Figueres (Terrassa) i SE Sant Cugat, impulsada per Red Eléctrica de Espanya. Aquesta línia està inclosa dins del document “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, horizonte 2008-2016”.
Des de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya s’ha fet arribar aquest projecte als diferents municipis afectats per tal que hi diguin la seva i facin l’exposició pública de l’informe d’avaluació ambiental. Els municipis que comprèn aquest estudi són Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Terrassa. Aquesta línia preveu un traçat aeri, excepte en les zones urbanes, que passaria soterrada.
Des de la Junta de portaveus s’ha volgut deixar molt clar que l’impacte ambiental que aquest projecte suposa és totalment inacceptable pel municipi. Els serveis tècnics municipals han elaborat unes al•legacions que de manera documentada estableixen la impossibilitat de realitzar aquest projecte al terme de Sant Quirze tal i com ara és previst. Així mateix, les al•legacions presentades incideixen en el fet que si es vol passar aquesta línia pel terme municipal només hi ha una possibilitat, i és incorporar-la al projecte que l’Ajuntament ja està negociant amb ENDESA i l’ICAEN (Institut Català d’Energia) i que consisteix en desviar i soterrar les dues línies de 110 kV ja existents i que passen pel mig del nucli urbà.
Des de fa ja molts anys, els diferents consistoris han reclamat i treballat pel trasllat i soterrament de les línies actualment existents. Així, en el mandat anterior, i davant l’aprovació del Pla Energètic de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Quirze ja va presentar una al•legació sobre el soterrament de les línies, al•legació que va ser acceptada pel seu estudi per part de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya. En aquest mandat, els treballs han continuat amb converses i negociacions amb l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) i amb ENDESA per desviar i soterrar les dues línies de 110 kV que ara passen pel mig de Sant Quirze. La proposta tècnica presentada per l’Ajuntament – que consisteix a traslladar-les i soterrar-les al costat de la C-58- ja ha obtingut el vist-i-plau dels tècnics d’ENDESA i l’ICAEN.
Històricament, doncs, l'Ajuntament ha treballat pel trasllat i soterrament de les línies existents al municipi. Per tant, de cap de les maneres s’acceptarà la instal•lació d’una tercera línia dins el terme municipal, per mig de Serra de Galliners, si no és soterrada i seguint la proposta de l’Ajuntament, ja acceptada tècnicament, i que passa per desviar i soterrar les línies d’alta tensió de manera que, una única obra civil seguint la C-58, pugui encabir les tres línies.