Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova ajuda per pagar el lloguer

Avui comença el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove que beneficiarà el jovent d’entre 18 i 35 anys


Nova ajuda per pagar el lloguer

Des d'avui a les 9 hores es pot sol·licitar la subvenció Bo Lloguer Jove. Les persones titulars d’un contracte de lloguer de fins a 35 anys inclosos poden demanar aquest ajut, sempre i quan compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds es podran presentar fins al 17 de juny a les 17 hores, i es resoldran per ordre de presentació. 

Què és el Bo Jove d’habitatge?

 
El Bo Jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. 
 
Quant de temps durarà l’ajut? 
 
Dos anys. Aquest serà el marge del nou "Bo jove d'habitatge" un cop sigui atribuït a cada persona interessada, sempre que es mantinguin els requisits durant el termini de la concessió de la subvenció.
 
Recomanacions: 
 
 • Que facis servir la via telemàtica per sol·licitar l’ajuda.
 • Per presentar la sol·licitud sense problemes cal que tinguis habilitat un certificat digital o l’IDCAT MÒBIL.
 • Digitalitza en format pdf els documents. Tingues a mà: 
 • Contracte de lloguer.
 • Rebuts pagats any 2022.
 • Document SEPA/certificat de titularitat del banc.
 
On fer el tràmit?
 
Preferentment les sol·licituds es faran en línia, en aquest enllaç
 
En cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà tramitar presencialment a les oficines locals d’habitatge: avinguda Pau Casals 72 de Sant Quirze del Vallès. L'horari d'atenció serà el següent:
De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores
Dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 hores
 
Quins requisits que han de reunir les persones beneficiàries?
 
Per a ser beneficiari del bo jove d’habitatge, en termes generals, s’han de reunir els següents requisits:
 
 1. Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajuda.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.
 4. Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. Els ingressos han de ser iguals o inferiors 22.548,67€, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 23.664,15€, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021 i 24.301,57€ si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022 .
 5. L’ habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajuda. En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació i estar-hi empadronat.
 6. No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital.