Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

Avui comença el termini per sol·licitar aquesta subvenció a alumnes d’entre 3 i 16 anys del municipi


Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

Avui comença el termini per sol·licitar els ajuts econòmics de suport a l’escolaritat. Aquesta subvenció es destina a qualsevol persona física amb edat compresa entre els 3 i els 16 anys que estigui empadronada al municipi i que cursi estudis en un centre educatiu públic o privat concertat per orientacions de Departament d’Ensenyament, per cobrir despeses derivades de la seva escolarització pels conceptes següents:

  • Quota de material escolar fixada pels centres educatius.
  • Quotes per a recursos didàctics digitals fixades pels centres educatius.
  • Llibres de text sol·licitats pels centres educatius (inclosos els quaderns d’activitats, els diccionaris i els llibres de lectura).
  • Sortides i/o activitats escolars curriculars.
  • Quotes de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), quan són d’obligat pagament per a l’accés llibres, material, recursos escolars...
La concessió d’aquests ajuts estaran sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar, la seva situació sociofamiliar i a la correcta escolarització de l’infant (segons la LEC, Llei d’Educació de Catalunya), i a la presentació de la sol·licitud.
 
Qui ho pot demanar?
 
Pot ser beneficiària d’aquests ajuts qualsevol persona física amb edat compresa entre 3 i 16 anys que estigui empadronada al municipi i que cursin estudis:
 
  • en centres educatius públics, o
  • centres privats concertats, per orientacions del Departament d’Ensenyament.
 
Presentació de sol·licituds
 
Les sol·licituds es poden demanar fins al 30 de juny. No obstant això, sempre i quan un cop atorgats els ajuts dins del termini es disposi de saldo suficient al pressupost, s’atendran fora de la convocatòria fins al 31 d’octubre de 2022.
 
Excepcionalment s’atendran durant tot el curs les sol·licituds que es trobin dins dels següents supòsits:
 
  • Alumnes que acreditin una situació de necessitat sobrevinguda.
  • Alumnes de nova incorporació als centres educatius.
Les sol·licituds es poden presentar en línia, o bé presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana.
Més informació i detalls, en aquest enllaç.