Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire

Cal tenir en compte algunes recomanacions tant a casa com al carrer


Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del mateix dia 14 de maig, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE). 

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.
 
Recomanacions:
 • Activitat física: 
 • Si es realitza activitat física a l’aire lliure, es recomana fer-la en les hores del dia amb menys contaminació i evitant les vies amb més trànsit rodat. Pel que fa a les activitats esportives escolars, durant els dies assolellats de primavera i estiu, es recomana programar-les tenint en compte les prediccions dels nivells d’ozó de la zona.
 • El moment del dia i el lloc on es fa l’activitat física pot fer variar significativament el nivell d’exposició als contaminants de l’aire. Els nivells de contaminació de l'aire són generalment majors durant les hores punta i prop de carrers i carreteres amb més trànsit rodat, ja que molts contaminants de l’aire són produïts pels vehicles. Pel que fa a l’ozó els nivells més elevats es produeixen especialment a partir del migdia o la tarda durant els mesos de temperatura més altes.
 • Cal tenir en compte que l’activitat física és bona per a la salut, i els seus beneficis són, generalment, molt més grans que els efectes adversos que pot produir la contaminació atmosfèrica. No obstant això, l’augment en la taxa de respiració que té lloc durant l’exercici pot fer que arribin més quantitats de contaminants als pulmons en el cas que aquesta activitat es realitzi en àrees amb presència de més contaminants en l’aire. Com més ràpid es respira, més compostos de l’aire poden arribar als pulmons.
 • A casa:  
 • En la mesura del possible, ventileu el vostre habitatge en les hores amb menys trànsit al vostre carrer.
 • Per a l’ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa: 
 • Les instal·lacions domèstiques de combustió de biomassa són susceptibles de generar alguns contaminants que, en funció de la seva concentració en l’aire, poden tenir efectes perjudicials sobre la salut. És per això, que cal tenir en compte una sèrie de recomanacions i bones pràctiques a l’hora d’utilitzar aquestes instal·lacions i d’emmagatzemar determinats tipus de biomassa com els pèl·lets.
 • Mobilitat: 
 • En els desplaçaments en moto, bicicleta o cotxe, es pot incrementar l’exposició als contaminants de l’aire per la proximitat als tubs d’escapament dels vehicles. Es pot reduir aquesta exposició utilitzant, en la mesura que sigui possible, les vies de menys trànsit.
 • També es poden utilitzar màscares que poden filtrar les partícules més grans presents en l’aire si estan ben ajustades, però cal vigilar que no causin dificultats respiratòries.