Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació en relació a Can Canals

Aquesta actuació permetrà ordenar el sector i donar continuïtat a l'activitat industrial


El Ple aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació en relació a Can Canals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir de manera provisional la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, en relació al sector E de Can Canals.

Aquest tràmit administratiu urbanístic arriba després que hagi estat sotmès a exposició pública i s’hagin emès els informes preceptius de diferents ens. Ara, l’aprovació definitiva és competència de la Generalitat de Catalunya.
 
Aquesta actuació permetrà ordenar els més de 151.000 m2 afectats, adequar els carrers i millorar la mobilitat en aquesta zona. Així mateix, les empreses existents podran ampliar el seu àmbit industrial amb la construcció de parcel·les. De fet, el sistema d’actuació serà el de reparcel·lació.
Els propietaris/es d’aquest sector de sòl urbà hauran de fer-se càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i d’espais de lleure, també de la urbanització del pont de connexió de Can Canals amb els polígons d’Illa de Buda, així com del 22% dels costos d’urbanització del vial de connexió de Can Canals amb Sabadell i de l’ampliació de la rotonda existent.
 
Cal remarcar també que el document aprovat provisionalment contempla una ampliació de zones verdes paral·leles a la ribera del Riu Sec, proporcionant a aquest àmbit, una vegada estigui urbanitzat, espais d’oci i esbarjo que milloraran la qualitat de les illes de sòl terciari-industrial. També es crearà un recorregut de vianants i bicicletes entre el municipi i la banda sud d’aquest àmbit, tractant la Ribera del Riu Sec com a parc entre el sistema hidrològic i el sector industrial, creant una zona verda que recupera espais molt deteriorats actualment.
 
El document aprovat també incorpora l’enllaç que connecta el sud de l’àmbit amb la zona de Sant Pau de Riu Sec, i que permet que el trànsit pugui tenir una altra opció de sortida des de la nova rotonda de carreteres fins la terme sud del sector. Així mateix, el carrer Illa de Buda serà d’un sol sentit de circulació.
Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups municipals, excepte el PSC que es va abstenir.
 
Altres punts
 
 
El Ple d’ahir també va aprovar definitivament el text refós de l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques. Aquesta permet adequar les demandes de la restauració a les seves necessitats, en relació a aspectes com els parasols o l’amplitud de terrasses, entre altres. El punt va comptar amb el suport de tots els grups, llevat del PSC que es va abstenir.
 
Ahir també es va aprovar la modificació parcial de l’ordenança fiscal 1.1 general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic. L’objectiu és millorar les condicions d’accés als fraccionaments i aplaçaments de deutes que tenen el seu origen en quotes urbanístiques o contribucions especials. La unanimitat del Ple va votar a favor d’aquest punt.
 
Finalment, el ple va aprovar tres punts en relació a obres a les escoles. D’una banda, la instal·lació d’un ascensor a l’escola El Turonet; la retirada d’un mòdul prefabricat i millora de l’urbanització i accessibilitat a l’institut Salas i Xandri; i l’adequació d’espais a l’Institut Escola Onze d e Setembre, al carrer de Castanyers. Els punts declavaren d’especial interès o utilitat municipal aquestes actuacions i van ser aprovats per unanimitat.
 
Mocions
 
  • Moció presentada per Junts-ERC-AM, de suport a la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès pel seu activisme en defensa dels interessos, la seguretat i el benestar dels municipis afectats per l’aeroport de Sabadell. Aprovada per unanimitat.
  • Moció presentada per Junts-ERC-AM, i consensuada amb Sant Quirze en Comú i Ciutadans, contra la proposta de perpetuar models de mobilitat caducs al Vallès. Aprovada per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups, i les abstencions del PSC i Junts per Catalunya.
  • Moció presentada pel PSC-CP, sobre transició energètica dels centres educatius. Aprovada per unanimitat.
 
Podeu veure el Ple en aquest enllaç.