Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'equip redactor del Pla d'Ordenació Urbana Municipal presenta el document d'aprovació provisional a la ciutadania

Es preveu que aquest s'inclogui a l'ordre del dia del ple ordinari de setembre


L'equip redactor del Pla d'Ordenació Urbana Municipal presenta el document d'aprovació provisional a la ciutadania

La Patronal va acollir ahir una presentació del document d'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), la tercera fase del procés del nou planejament que definirà l'urbanisme de Sant Quirze del Vallès dels propers anys. L’acte va comptar amb la presència de diversos particulars i entitats veïnals del municipi.

 
Durant el període d’informació pública que va seguir l’aprovació inicial del POUM acordada pel Ple municipal en data 28/03/2019 es van sol·licitar els corresponents informes als organismes afectats per llurs competències sectorials i es van rebre al·legacions per part de diferents persones físiques i jurídiques. 
En total, s’han rebut 25 informes d’organismes sectorials i un total de 64 al·legacions. Pel que fa a aquestes últimes, 28 han estat desestimades, 18 estimades en part i les altres 18 restants estimades en la seva totalitat. 
 
Els treballs de redacció del nou POUM  van iniciar-se al 2017 i el Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar l'Avanç per unanimitat el 5 d'abril de 2018. L'Aprovació inicial es va realitzar al març de 2019, moment en què es va sotmetre a informació pública durant dos mesos i, també, es va remetre als organismes afectats, tant sectorials com públics, perquè realitzessin els informes necessaris i per la pertinent audiència. Finalment, el 25 de juliol de 2019, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la correcció d'errades i omissions del document del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 
 
Ara, la tercera fase objecte d’aquesta presentació és la d’aprovació provisional, que també s’haurà d’aprovar pel plenari. Una vegada acordada pel Ple municipal l’aprovació provisional del POUM, tota la documentació que integra el mateix haurà de trametre’s a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, i amb la possibilitat de que l’esmentat organisme faci noves prescripcions a incorporar en un text refós
 
Podeu consultar la presentació del document d'aprovació provisional en aquest enllaç.