Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmit per sol·licitar una parada per a la venda de castanyes

El proper dia 1 d'octubre comença el termini per demanar aquesta ocupació de la via pública


Tràmit per sol·licitar una parada per a la venda de castanyes

Demà dissabte 1 d'octubre s’inicia el termini per sol·licitar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda de castanyes per la Castanyada. La llicència autoritzarà l’ocupació del lloc assenyalat per l’Ajuntament des del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de 9 a 22 hores. Les parades s’ubicaran principalment al voltant del parc de les Morisques i a la plaça d’Anselm Clavé. De manera excepcional, els centres educatius i el seu alumnat, així com les AFA podran instal·lar parades als punts d’accés als equipaments. Les sol·licituds es podran presentar fins al 17 d’octubre.

 
Qui ho pot demanar?
 
Entitats inscrites al registre municipal d’entitats.
Grups polítics municipals
Centres educatius de Sant Quirze del Vallès o les seves AMPA/AFA.
Grups d’estudiants del poble acreditats per l’escola o per l’AMPA/AFA del centre.
 
S'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar.
 
En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
 
De forma específica
 
Els alumnes de centres educatius: Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
Les entitats: Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 
Les sol·licituds s'hauran de tramitar en línia i en el cas de grups d'alumnes es podrà fer de forma presencial.  Trobareu tots els detalls en aquest enllaç.