Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Un pas més per a la gestió municipal de l'aigua

El Ple aprova dos punts relacionats amb el servei municipal d'abastament d'aigua al poble


Un pas més per a la gestió municipal de l'aigua

Un dels temes que ahir van centrar bona part del Ple ordinari va ser el servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi. D’una banda, es va aprovar l’informe de la Intervenció Tècnica del contracte d’aquest servei. Aquest determina, una vegada s’han fet les revisions oportunes de la xarxa i la infraestructura de CASSA, quines actuacions cal que dugui a terme aquesta empresa concessionària per poder fer el traspàs a l’empresa pública. Això inclou eliminar diverses pintades a algunes casetes de valvuleria i bombament, entre altres. El punt va comptar amb el suport unànime del Ple.

D'altra banda, la sessió d’ahir va aprovar l’encàrrec per part de l’Ajuntament a l’entitat mercantil Serveis Municipals Sant Quirze SLU, de la prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua. Un encàrrec necessari administrativament per continuar amb aquest canvi de gestió. El punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció del PSC i Junts per Catalunya. 
 
Recuperació Hort del Colomer
 
El Ple municipal va aprovar ahir també i per unanimitat la recuperació de l’àmbit de l’Hort del Colomer. Aquesta acció suposa que l’Ajuntament recupera dues parcel·les, entre el Torrent de la Betzuca, la carretera C-1413 a l’oest i el passeig del Colomer a l’est. D’aquesta manera, i com a màxim el 15 de desembre, les persones que actualment hi tenen horts, han de desallotjar aquests terrenys municipals. Es tracta d’un sòl públic que es troba dins del patrimoni municipal i dels quals fins ara s’ha fet un ús privatiu. Ara, amb el projecte dels horts en marxa, pendent de licitació, es podrà disposar d’un espai destinat a l’agricultura per a tota la ciutadania, amb una recuperació paisatgística de l’entorn, sota criteris de sostenibilitat, conservació i millora de la biodiversitat.
 
Benestar Social
 
Un altre dels punts aprovats va ser el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. Aquest contracte és un conveni per a la coordinació amb el Departament que fixa les condicions d’atorgament de les aportacions econòmiques de l’ens supramunicipal per tal de finançar els serveis socials bàsics, delegats, especialitzats i altres programes relacionats.  El Departament estableix un sistema de finançament limitat per mòduls i atorga un percentatge sobre l’import que l’Ajuntament sol·licita. Això inclou des dels ajuts d’urgència social, a servei d’orientació i acompanyament a les famílies o atenció a les persones sense llar, entre molts altres. El punt va comptar amb el suport de tots els grups municipals.
 
Nous projectes
 
En un altre ordre de temes, es va aprovar la modificació pressupostària 18/2022 de suplements de crèdit finançats amb una nova operació de crèdit. Es tracta d’un total de 712.820 euros que permetran completar diversos projectes i no comprometre el pressupost de l’any vinent. Es tracta d’actuacions com la millora d’edificis, ferms i voreres, així com la millora d’espais naturals, i del torrent de la Font del Pont, entre altres.
 
Finalment, cal remarcar que també es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Besòs-Tordera. El punt va comptar amb la unanimitat dels grups.
 
Podeu veure la sessió d'ahir en aquest enllaç.