Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Consulta la Guia tributària de 2023

La ciutadania pot beneficiar-se d’exempcions i ajornaments en diversos impostos i taxes


Consulta la Guia tributària de 2023

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha editat un any més la Guia Tributària per a 2023. Es tracta d’una publicació que recull les dates, terminis i detalls dels impostos i de les bonificacions i exempcions a què es pot acollir la ciutadania. 

En aquest sentit, la publicació inclou la informació respecte a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns immobles, la taxa de guals, de conservació de cementiri o de recollida escombraries, entre altres. 
 
Beneficis i exempcions
 
L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions per motius socials i mediambientals en diferents impostos. 
L’Impost de Béns Immobles compta amb algunes bonificacions, relacionades amb el nivell de renda familiar, els habitatges de protecció oficial o la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
Pel que fa l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica, tenen una bonificació del 75% els titulars de vehicles amb zero emissions; i d’un 50% els classificats en la categoria ECO, entre altres. També es bonifica aquesta taxa amb un 100% per als vehicles matriculats com a històrics.
En relació a l’Impost sobre activitats econòmiques, existeix una bonificació del 95% en la quota per a les cooperatives; o un 30% per a aquelles activitats que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric d’energia solar, entre altres.
Finalment, la ciutadania també es pot beneficiar de bonificacions en la taxa per a la recollida de residus, per raó de capacitat econòmica entre un 20 i un 85%. Si es fan aportacions a la deixalleria i s’és titular de la Targeta Ciutadana, la bonificació pot arribar al 15%. També si es té un compostador casolà autogestionat, es pot aconseguir una reducció del pagament del 20%.
 
Com fraccionar i ajornar els deutes?
 
Com a criteri general es podrà sol·licitar l’ajornament o el fraccionament independentment del nivell de renda o la situació personal o familiar. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute i a no tenir deutes en via executiva. 
Consulteu en el document pdf relacionat en aquesta notícia (Guia tributària) el detall de la gestió de fraccionament o ajornament, així com la domiciliació d’impostos i taxes.