Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Consulta les exempcions i bonificacions en impostos i taxes municipals

L’Impost de Béns Immobles o la taxa de recollida de residus, entre altres, preveuen descomptes si es compleixen determinats requisits


Consulta les exempcions i bonificacions en impostos i taxes municipals

Les ordenances i els preus públics per a 2023 van ser aprovats pel Ple en sessió extraordinària i, tal i com establia el punt, queden congelats per a aquest nou any. La guia tributària indica els terminis de pagament, les modalitats i també les modificacions per a cada un dels impostos i taxes.

Les principals bonificacions rauen en l’Impost de Béns Immobles, les plusvàlues, la taxa de recollida de residus i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 
Pel que fa a l’IBI, les bonificacions poden oscil·lar entre el 50 i el 90% en funció del nivell de renda, però també compten amb un 50% els primers tres anys els habitatges de protecció oficial. Aquest descompte també es pot arribar a aplicar en els casos d’instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia. Així mateix, els habitatges de lloguer en renda limitada poden accedir a un 10% de bonificació.
 
En relació a les plusvàlues, la bonificació pot ser del 95% en les transmissions d’habitatge habitual per mort de familiars o parelles de fet, i queden exempts de pagament els fills o filles, persones amb discapacitat dependents o sota tutela de mares mortes per violència masclista.
 
La taxa de recollida de residus preveu bonificacions que oscil·len entre el 20 i el 85% segons la capacitat econòmica familiar. Així mateix, les aportacions a la deixalleria poden permetre assolir fins a un 15% de descompte. Finalment, si es fa ús d’un compostador casolà, la bonificació pot arribar al 20%.
 
Un altre dels impostos que defineixen bonificacions en la seva gestió és el de vehicles de tracció mecànica. Estan totalment exemptes de pagament les persones amb discapacitat i pensionistes amb invalidesa. Així mateix, tenen bonificació del 100% els vehicles matriculats com a històrics. Finalment, els vehicles amb zero emissions poden aconseguir fins a un 75% de descompte, i els classificats en la categoria ECO un 50%.
 
Podeu descarregar el calendari fiscal i consultar detalladament aquests i altres tributs, en aquest enllaç.