Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Via Pública

Quan i per què és necessària la poda?

L’Ajuntament segueix un Pla de poda anual prioritzant el risc de caiguda de branques i els arbres de nova plantació


Quan i per què és necessària la poda?

L’Ajuntament executa cada any el Pla de poda de l’arbrat viari. Una de les prioritats d’aquesta acció és minimitzar el risc de caiguda de branques, doncs no tots els arbres en necessiten. També es fa poda per evitar interferències de branques a habitatges, mobiliari urbà i servitud de pas de vehicles alts, com autobusos de línia o els camions d’escombraries.

 
Els arbres que no presenten cap risc i no causen interferències tan sols requereixen d’una poda de manteniment lleugera i, sovint, cap. 
 
Finalment, també es duu a terme poda de formació dels arbres de nova plantació, atenent al criteri que una bona poda estalvia problemes de seguretat i assegura un bon desenvolupament a llarg termini.
 
Recordem també que l’arbrat viari pot precisar d’un major grau d’intervenció en funció de la seva ubicació en l’espai públic, ja siguin voreres, calçades o habitatges. Les operacions de poda d’aquests arbres es diferenciaran entre els següents tipus, que normalment tindran caràcter anual:
 
  • Brocada (moreres)
  • Retall, per limitar caiguda de fruits.(troanes, alzines, oliveres)
  • Manteniment, per al sanejament de branques, eliminació d’interferències, reformes
  • de males praxis de poda i retirada de rebrots basals. (garanteix un bon estat fisiològic i fitosanitari de l’arbre).
  • Refaldat, per evitar branques baixes (tipuanes, desmais)
  • Reducció de capçada.(casos puntuals)
  • Reformació, per afavorir el seu desenvolupament equilibrat.(casos puntuals)
 
També es realitza la poda en relació a les espècies. Així, en els casos de cedres, leylandis i xiprers, les esporgues es fan de caire excepcional. També són molt ocasionals en alzines, lledoners o llorers. En el cas dels castanyers, la poda s’acostuma a fer de manteniment, excepte en casos de podridura o interferències, igual que els til·lers. 
 
Pel que fa, per exemple, als eucaliptus, aquests requereixen d’una inspecció anual i una poda a demanda per evitar riscos pel trencat i caiguda de branques. És el cas dels que es troben a l’av. d’Arraona. En canvi, en el mateix punt hi ha parquinsònies, que cal podar tantes vegades com sigui necessari, especialment les branques baixes.