Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple de l’Ajuntament debat sobre l’organització municipal del mandat 2011-2015

a sessió es va centrar en l’estructura d’organització del consistori


El Ple de l’Ajuntament debat sobre l’organització municipal del mandat 2011-2015

 Ahir dijous es va dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la primera d’aquest mandat 2011-2015, si no tenim en compte el Ple d’Investidura. La sessió es va centrar en l’estructura d’organització del consistori, que va ser presentada per l’alcaldessa, Montserrat Mundi.

 
El cartipàs municipal
 
En primer lloc, es va donar compte del decret de cartipàs. Recordem que el nou cartipàs determina que l’Ajuntament es divideix en sis àrees: Alcaldia-Presidència i cinc tinences d’Alcaldia: Economia i Serveis Interns; Via Pública; Seguretat Ciutadana; Serveis Personals; Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
 
Alcaldia, a més d’allò que li és propi, incorpora competències en Participació Ciutadana, Noves Tecnologies i Atenció Ciutadana.
 
Pel que fa a les tinences d’Alcaldia i les àrees que presideixen, la distribució és la següent:
 
El primer tinent d’Alcaldia és Jordi Vidal, que presideix l’Àrea d’Economia i Serveis Interns, i les subàrees d’Hisenda i Promoció Econòmica.
 
El segon tinent d’Alcaldia és Antoni Rebolleda, qui presideix l’Àrea de Via Pública. 
 
El tercer tinent d’Alcaldia és Jaume Cols, qui presideix l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
El quart tinent d’Alcaldia és Edel Balboa, president de l’Àrea de Serveis Personals i, a més a més, ostenta la regidoria d’Educació i Salut. 
 
Per últim, el cinquè tinent d’Alcaldia és Josep Antoni Delgado, qui presideix l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
 
Pel que fa als regidors i regidores delegats, David Sánchez ostenta la regidoria d’Ocupació i la d’Esports. Sílvia Peralta és la titular de la regidoria de Serveis Interns, que comprèn la unitat de Recursos Humans, assessoria jurídica i arxiu, i de la d’Igualtat i Cooperació. Míriam Casaramona és la regidora de Comerç, Benestar i Familia i Joventut. I, per últim, Mercè Vallès és la regidora de Cultura.
 
Es designen els portaveus dels grups polítics municipals
 
El segon punt de l’ordre del dia feia referència a la constitució dels grups polítics municipals i la designació dels seus portaveus. D’aquesta manera, Montserrat Mundi és la presidenta de Convergència i Unió i Mercè Vallès n’és la portaveu. De Junts per Sant Quirze, la portaveu n’és Elisabeth Oliveras i, el portaveu suplent, Àlex Brossa. 
 
Antoni Rebolleda ostenta la presidència del grup municipal del PSC i Sílvia Peralta n’és la portaveu. Jaume Cols presideix el grup municipal del PP i David Sánchez n’és el portaveu. I, per últim, Marta Baldrich és la portaveu d’ICV-EUiA i Anna Tua la portaveu suplent.
 
Les sessions plenàries s'iniciaran a les 19:00 hores aquest mandat
 
En la sessió plenària d’ahir també es va establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament se celebrarien mensualment, concretament l’últim dijous de cada mes. El que canvia, respecte l’anterior mandat, és l’hora d’inici. Les sessions començaran una hora abans, és a dir, a les 19:00 hores. A més a més, el Ple podrà celebrar les sessions extraordinàries que es creguin necessàries per donar compliment a les necessitats del municipi.
 
En la sessió d’ahir també es va establir que la Junta de Govern, presidida per l’alcaldessa i formada pels cinc tinents d’alcalde, es reunirà quinzenalment tot celebrant les seves sessions els dilluns entre les 12:00 i les 16:00 hores.
 
Ahir també es va constituir la Comissió Especial de Comptes, encarregada de dur a terme un seguiment del pressupost municipal. Aquesta comissió es reunirà anualment i funcionarà a través del vot ponderat.
 
Es constitueixen 5 comissions informatives permanents
 
Un dels punts més importants del Ple celebrat ahir va ser el de la constitució de les comissions informatives permanents. En aquest mandat, l’equip de govern vol fomentar la participació i la transparència i facilitar la tasca de l’oposició en el seguiment de l’activitat diària del consistori. 
 
Per aquest motiu s’han creat cinc comissions, una per àrea, per garantir un millor funcionament democràtic. Cadascuna d’aquestes comissions seran formades per regidors i regidores de tots els grups municipals del consistori amb una representació proporcional. D’aquesta manera, a cada comissió assistiran 3 regidors de CiU, 2 de Junts per Sant Quirze, 1 del PSC, 1 del PP i 1 d’ICV-EUiA a part del tinent d’alcalde de l’Àrea i dels tècnics municipals responsables de l’Àrea. 
 
Les comissions es reuniran una vegada al mes la setmana prèvia a la celebració del Ple. En aquestes comissions es parlaran sobre els projectes que s’endeguen des del consistori, dels acords de la Junta de Govern i dels temes de cada àrea que seran debatuts al Ple municipal.
 
Es constitueix la Junta de Portaveus
 
En la sessió plenària d’ahir també es va constituir la Junta de Portaveus, que estarà presidida per l’alcaldessa i formada pels portaveus dels diferents grups municipals. La Junta es reunirà els dilluns previs a les sessions plenàries i discutiran sobre un esborrany de l’ordre del dia que, un cop aprovat, serà enviat en la convocatòria de Ple aquell mateix dilluns a la tarda.
 
Una altra de les novetats de l’organització d’aquest mandat és la constitució de l’òrgan de coordinació i deliberació de govern, en què els 10 regidors que formen el govern municipal es reuniran quinzenalment per establir objectius i prioritats.
 
Les dedicacions exclusives passen de 5 a 3 respecte l'anterior mandat
 
Pel que fa al règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius, les dedicacions exclusives de càrrecs electes passen de 5 a 3 respecte l’anterior mandat. Montserrat Mundi (CiU), Antoni Rebolleda (PSC) i Jaume Cols (PP) seran els regidors amb dedicació exclusiva. 
 
Els sous dels càrrecs electes continuaran sent inferiors als del mandat 2003-2007, ja que continuaran amb la rebaixa del 5% que es va produir quan el govern central va decidir abaixar els sous del funcionariat. 
 
 
En la sessió plenària d’ahir també es van nomenar els representants municipals a altres entitats i, per últim, es va aprovar i nomenar al personal eventual. L’equip de govern ha aprovat la creació de tres places. Dues de personal d’assessorament i una de personal directiu. Pel que fa al personal d’assessorament, una plaça cobrirà les tasques de coordinació de l’Àrea de Presidència i Alcaldia i , l’altra, cobrirà les tasques de coordinació de la regidoria d’esports. Pel que fa a la plaça de directiu, aquest realitzarà les tasques de cap d’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
 
Els Indignats i Indignades de Sant Quirze també van ser notícia ahir. Van organitzar una cassolada de protesta que va sortir de la plaça d’Anselm Clavé i va finalitzar al carrer Nou, just davant de la sala de plens.