Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Aquest dijous, Ple municipal

La sessió porta a aprovació el Premi Mussol i Mussolada 2023, entre altres punts


Aquest dijous, Ple municipal

L’Ajuntament ha convocat per demà dijous la sessió ordinària del Ple Municipal. Serà a les 19.30 hores a la Sala Salut Pastor de la Patronal. L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació actes.
 2.  Informes de Presidència.
 3. Donar compte decrets febrer-2023.
 4. Donar compte al Ple del Decret de Regidoria 202206233, de 28 de desembre de 2022. Contractacions d'urgència de les places no cobertes per subrogació Escola de Música.
 5. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia 202301399, de 7 de març de 2023. Liquidació del Pressupost Municipal i càlcul del resultat pressupostari i del romanent de Tresoreria de l'exercici 2022.
 6. Donar compte al Ple del Decret de Regidoria 202301447, de 9 de març de 2023. Contraccions d'urgència professors Escola de Música. Sra. Lourdes Garcia Espinal i Sr. Mario Roldán Muñoz.
 7.  Concessió del Premi Mussol de Sant Quirze del Vallès i del Premi Mussolada 2023.
 8. Aprovació del Projecte Educatiu de Centre de l'Escola Municipal de Música i creació de la Comissió Informativa Especial de l'Escola Municipal de Música.
 9. Tarifes del servei d'autotaxi de Sant Quirze del Vallès per l'any 2023 – aprovació.
 10.  Contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja dels espais públics i gestió de la deixalleria de Sant Quirze del Vallès -1a pròrroga del 01/05/2023 al 30/04/2024.
 11. Aprovació catàleg de Serveis Socials.
 12. Increment del 2,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 13. Modificació del catàleg de llocs de treball 2023 i aprovació del Manual de Funcions com a fase 1 de la nova Relació de Llocs de Treball.
 14. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2022 i modificació pressupostària 3 de suplements de crèdits.
 15. Modificació pressupostaria 4/2023 Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, transferències entre partides d'àrees de despesa diferents i baixes de finançament afectat.
 16. Modificació i aprovació dels preus públics 5.4. del servei d'atenció domiciliaria i la 5.8 reguladors del servei d'Escola de música municipal.
 17. Desestimació de petició suspensió de l’efectivitats dels acords adoptats en la sessió de 18 de gener de 2023 per l’Assamblea General de la Junta de Compensació de “El Castellet”, demanada en els recursos d’alçada promoguts per diversos interessats.
 18. Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.