Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Convocat el Ple ordinari per a avui dijous 25 d'abril

La sessió porta a aprovació el Consell d'Adolescents, entre altres punts


Convocat el Ple ordinari per a avui dijous 25 d'abril

Avui dijous 25 d’abril s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal. Aquesta tindrà lloc a les 19.30 hores a la sala Salut Pastor de la Patronal. L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació actes.
2.- Informes Presidència.
3.- Donar compte decrets març-2024.
4.- Informes de morositat i del període mig de pagament a proveïdors referits al primer trimestre 2024.
5.- Ratificar decret d’Alcaldia de resolució de recurs de reposició contra acords de liquidació definitiva contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua.
6.- Creació del Consell d’adolescents.
7.- Nomenament representants a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Sostenible.
8.- Modificació puntual del catàleg Llocs de Treball 2024.
9.- Increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a l’any 2023.
10.- Expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits 2023.
11.- Modificació pressupostaria 8/2024 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.
12.- Modificació pressupostaria 9/2024 Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals.
13.- Modificació de l’ordenança fiscal 2.4., reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
14.- Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.