Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Demà dijous, Ple municipal

La corporació porta a aprovació la delegació del servei de tractament de residus


Demà dijous, Ple municipal

L’Ajuntament ha convocat sessió ordinària del mes de juny per demà dijous, 27 de juny. Serà, com és habitual, a les 19.30 hores, i es podrà veure en directe a: www.santquirzevalles.cat/ple.

L’ordre del dia és el següent:
1.- Aprovació actes.
2.- Informes de Presidència.
3.- Donar compte decrets maig-2024.
4.- Festes Locals 2025.
5.- Elecció jutge/essa de pau titular i suplent.
6.- Delegació de la competència municipal per a la prestació del servei de tractament de residus, en favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
7.- Mesura cautelar de suspensió acord del ple de 25/04/24 de modificació puntual del catàleg de llocs de treball.
8.- Modificació pressupostaria 12/2024 de crèdits extraordinaris, suplements, baixes i transferències de crèdit entre aplicacions d'àrees de despesa diferents.-
9.- Contracte del servei de neteja d’edificis i escoles municipals de Sant Quirze del Vallès (Lot 1 i 2) - 2a pròrroga del 12/07/2024 al 11/07/2025.
10.- Moció presentada per VOX, en relació amb la Diputació de Barcelona.
11.- Precs i preguntes.

Abans de la sessió ordinària, s’han convocat dues sessions extraordinàries. D’una banda, Junta General de la societat COMU Sant Quirze del Vallès, SLU, a les 19 hores. De l’altra, sessió extraordinària de Ple per portar a aprovació els comptes anuals de 2023 de Serveis Municipals Sant Quirze SLU, a les 19.15 hores.