Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Demà, sessió ordinària del Ple municipal

Els disset punts de l'ordre del dia es podran seguir en directe, com és habitual


Demà, sessió ordinària del Ple municipal

Demà, 4 d’abril, s’ha convocat Ple ordinari, a les 19.30 hores a la sala Salut Pastor de la Patronal. L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació acta
2.- Informes de Presidència
3.- Donar compte decrets febrer-2024
4.-Donar compte al Ple del Decret de Regidoria número 202401252, de contractació de personal per urgència
5.-Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia número 202401551, de 21 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023.
6.- Suport a la proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
7.- Modificació acord règim indemnitzacions per assistència a ple municipal.
8.-Declaració de caducitat i nova incoació d’expedient de modificació de la forma de prestació del servei públic municipal de l’aparcament de la plaça Anselm Clavé s/n de Sant Quirze del Vallès.
9.- Modificació article 26 Reglament Orgànic Municipal.
10.-Aprovar inicialment el Reglament de la Mesa de Comerç de Sant Quirze del Vallès.
11.- Aprovar inicialment el Reglament de la Mesa de Dones Emprenedores de Sant Quirze del Vallès.
12.- Aprovació plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per les mesures d’incendis forestals.- 2/2
13.-Contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja dels espais públics i gestió de la deixalleria de Sant Quirze del Vallès -2a pròrroga i última del 01/05/2024 al 30/04/2025.
14.- Tarifes del servei d'auto taxi de Sant Quirze del Vallès, per l'exercici 2024.
15.-Moció presentada per VOX, en relació a la recollida de residus, sistema SDDR.
16.-Moció presentada per VOX, en relació a les zones de baixes emissions.
17.- Precs i preguntes.

La sessió es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.