Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El 13 de maig i el 2 de setembre, festius de 2024 a Sant Quirze del Vallès

El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’acord en la sessió ordinària de Juliol


El 13 de maig i el 2 de setembre, festius de 2024 a Sant Quirze del Vallès

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va celebrar ahir la sessió ordinària del mes de juliol amb un ordre del dia de 14 punts. D’aquests, els cinc primers van ser per aprovar actes, informar i donar compte dels decrets d’abril, maig i juny, així com del nomenament per urgència d’una tècnica auxiliar de joventut. A més, es va donar a conèixer el període mig de pagament del segon trimestre d’any, és a dir, el temps que l’Ajuntament triga a pagar els seus proveïdors, que és de 29 dies de mitjana i continua estant per sota dels 30 dies, tal com estableix la llei 3/2004 contra la morositat en les operacions comercials.

Festius locals

El primer punt sotmès a votació i aprovat per unanimitat va ser el referent a les festes locals de 2024, que seran el 13 de maig i el 2 de setembre. Tot seguit, es va donar pas a l’aprovació de les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats dels regidors i regidores que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, que percebran 650 € per cada sessió plenària (1 al mes, a excepció dels extraordinaris de pressupost i ordenances, que en podran percebre 2), 200 € per la comissió especial de comptes, 150 € per la informativa de Ple i 150 més per la Comissió Informativa d’Àrees, en aquests tres casos en cobraran com a màxim una al mes de cadascuna. Per assistir a la Junta de Govern Local rebran 150€ i, com a màxim, en cobraran dues al mes. També es percebran 250€ per els òrgans de coordinació i deliberació de govern. El punt es va aprovar per unanimitat.

El Ple va aprovar per majoria amb l’abstenció de VOX l’adhesió al Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal . Seguidament, va comptar amb el suport unànime del plenari el punt relatiu als preus públics per cursos de nova creació de l’Escola d’Adults l’Olivera.

Fruit de la nova ordenança d’obres, aprovada el 6 de juny de 2023, on desapareix la figura de l’assabentat, s’ha esmenat també l’ordenança fiscal 2.5 de l’impost de construccions perquè tingui coherència amb el nou text. Aquest punt es va aprovar també per unanimitat. Van rebre el suport de tots els regidors i regidores la desestimació de les al·legacions relatives a l'ordenança municipals de vies públiques, per no estar relacionades amb l'objecte d'aprovació i la primera pròrroga del contracte de manteniment del verd urbà, espais periurbans i medi natural.

Augment despesa energètica

També en l’àmbit econòmic, el Ple va aprovar el destí de 150.000 euros de romanents per cobrir despeses energètiques, les quals s’han quadruplicat en alguns mesos, fent que el pressupost anual estimat per aquest concepte no sigui suficient. El punt també va comptar amb el suport de tot el plenari.

Consell d’Administració Serveis Sant Quirze

Altrament, el Ple va aprovar la incorporació del punt per establir la composició del Consell d’Administració de l’empresa municipal Serveis Sant Quirze, que estarà integrada per 9 consellers i conselleres, dels quals 2 seran de Junts per Sant Quirze, 2 de JuntsxCat-Sant Quirze, i els grups municipals del PSC-CP, Som Sant Quirze, Vox, Sant Quirze en Comú i PP, en tindran 1 cadascun.

Podeu veure el vídeo íntegre del Ple en el següent enllaç: Ple Municipal 27 de juliol de 2023