Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova definitivament l'ordenança que regula els usos de l'aigua

També es va donar llum verda a la liquidació del contracte amb CASSA


El Ple aprova definitivament l'ordenança que regula els usos de l'aigua

La sessió del Ple ordinari celebrada ahir va aprovar definitivament la liquidació del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua entre l’Ajuntament i l’Empresa CASSA, Aigües i Depuració, SLU.
Recordem que el Ple de novembre ja va aprovar iniciar l’expedient de liquidació, desestimant la proposta presentada per CASSA i que substituïa la de l’Ajuntament.
L’aprovació estima parcialment les al·legacions presentades per CASSA, concretament tres del total presentat, i es desestimen la resta. Segons que va manifestar ahir Josep Coll, tinent d’Alcaldia d’Urbanisme i Espai Públic, “els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, juntament amb una assessoria externa, donen solvència a aquesta acció”. En aquest sentit, l’import definitiu corresponent a l’abonament de liquidació de contracte es correspon a 932.989,57 euros, que rebrà l’Ajuntament.
Aquest acord es traslladarà a CASSA Aigües i Depuració SL amb els informes que el motiven.
El punt va ser aprovar per unanimitat.

Ordenança de l’aigua
El Ple va aprovar ahir definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. La seva aprovació inicial va tenir lloc al Ple de novembre. Durant el període d’exposició es van presentar dues al·legacions, que han estat desestimades.

Aquestes es corresponien al grup municipal de Vox i a la Federació d’Associacions de Veïns.

Segons que va manifestar ahir l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “aquesta ordenança ha de regular on hi ha un consum abusiu d’aigua. Hi ha un nombre important de famílies que han estat advertides perquè fan un consum molt elevat, que analitzin si poden tenir una fuita. A partir d’aquí, i malauradament en el moment en què estem, haurem de seguir per la via punible”.

Recordem que l’ordenança s’aplica en períodes d’excepcionalitat i d’emergència decretats per part de la Generalitat o l’Administració competent. Aquesta normativa estableix diverses mesures relacionades amb limitacions, suspensions temporals en la prestació del servei i sancions.

En aquest sentit, s’estableixen limitacions particulars en l’ús de l’aigua per a l’abastament de la població amb talls temporals durant l’estat d’emergència, reduint percentualment el consum d’aigua i/o limitant les dotacions d’aigua per a ús domèstic, o requerint la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua.

En cas de declaració d’estat d’emergència, a més, es podran ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d’aigua, per franges o de manera continuada. També es podran adoptar les mesures necessàries com reduccions de pressió o de subministrament de cabals.

L’ordenança també incorpora infraccions lleus, greus i molt greus.

El punt va ser aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els grups, excepte Vox, que va votar en contra.

Patrimoni
Un altre dels punts aprovats ahir va ser la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, com a patrimoni separat de la resta de béns municipals. El Secretari Municipal va ser l’encarregat d’explicar aquest punt, explicant els tipus de béns existents, demanials i patrimonials, i dins d’aquests segons, l’obligatorietat dels municipis de més de 5.000 habitants de disposar d’aquesta eina per afavorir les polítiques d’habitatge i augmentar la seva qualitat.
El punt també recull la constitució d’un dipòsit específic al pressupost municipal que es nodrirà dels ingressos de fons procedents de l’alineació i gestió dels béns del PMSH; de sancions urbanístiques; de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu equivalent en metàl·lic, etc.
La gestió d’aquest patrimoni serà directa, i es delegarà en la Junta de Govern Local l’aprovació de l’adscripció de nous béns o imports al Patrimoni.
El punt va comptar amb el suport de la unanimitat del Ple.

Reconeixements
El Ple també va aprovar els reconeixements del Premi Dona 2024. D’una banda, el reconeixement Premi Dona per a Cristina Jordà, mestre i directora durant molts anys d’El Turonet. I les distincions internacionals i nacionals per a Manisha Gurun i l’actriu Itziar Castro. Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups, excepte el de Vox, que va votar en contra.
Així mateix, també es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la concessió del Premi Mussol de Sant Quirze per a l’artista Jordi Alba; i el Premi Mussolada per a l’Associació Country Mussols de Sant Quirze.

Complex esportiu
Tots els grups van donar el seu suport a l’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat del contracte de gestió de serveis del complex esportiu.
La redacció d’aquest estudi és una condició indispensable per a poder licitar el projecte. De fet, aquest estudi permetrà licitar el complex i la piscina municipal de Les Fonts.

Mocions
. Moció presentada per VOX, en relació a l'IVTM
No s’aprova. Vota a favor: Vox. Abstencions: SOMSQV. Resta de grups en contra.

. Moció presentada per VOX, para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español.
No s’aprova. Vots a favor: Vox. Resta de grups en contra.

. Moció presentada per JUNTS-ERC-AM, de suport a la pagesia
S’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor de tots llevat el vot en contra de Vox.

Podeu veure el Ple en aquest enllaç.