Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova el Pla d'emergència en situació de sequera a Sant Quirze del Vallès

Aquest també estableix la creació d'un Comitè que actuarà com a comissió de seguiment


El Ple aprova el Pla d'emergència en situació de sequera a Sant Quirze del Vallès

El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat i inicialment el Pla d’emergència en situació de sequera a Sant Quirze del Vallès.
Tal i com estableix la Llei del Pla Hidrològic Nacional, els municipis amb una població superior a 20.000 habitants han d’elaborar aquest Pla i presentar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, tal i com va indicar ahir el tinent d’Alcaldia de Territori, Josep Coll, va començar a treballar en aquest Pla el desembre de 2022 gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona: “Ara, després d’una fase d’anàlisi i diagnosi a partir de les diferents dades del municipi que hem facilitat, s’ha pogut aconseguir elaborar aquest full de treball que permet establir uns protocols d’actuació en relació a les diferents situacions de sequera. “
Una vegada aprovat inicialment el Pla, l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Coll, "farà les observacions que consideri i aquestes s’incorporaran al Pla per a la seva aprovació definitiva".
Recordem que vinculat al Pla de sequera també s’aprova el Comitè municipal de Sequera, que actuarà com a comissió de seguiment de l’esmentat Pla, i que s’integra per responsables dels diferents serveis municipals.

Habitatge

El Ple també va aprovar per unanimitat la modificació del “Reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència i de priorització social per als habitatges del parc públic de protecció oficial de Sant Quirze del Vallès. Tal i com va manifestar ahir l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, durant el mandat passat es van crear 5 habitatges d’emergència davant la necessitat d’atendre perfils que quedaven fora de la fotografia que fa l’Agència de l’Habitatge: “A vegades hi ha irrupcions que cal contenir de manera immediata. Això ens va portar a crear aquests habitatges i fer un reglament que els regulés. Ara, després d’uns anys, una pandèmia, la guerra d’Ucraïna, tenim 5 habitatges d’emergència, 4 comprats per tanteig i retracte, 2 per a famílies refugiades i un habitatge compartit; i ara comprarem un altre. Són habitatges per a diferents perfils que el Reglament ha de recollir, descriure i regular”.
En aquest sentit, la modificació també recull el seguiment que es fa a les persones usuàries dels habitatges per al seu manteniment, així com l’actualització de preus en relació a la inflació, entre altres punts.

Ocupació via pública

Ahir també es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques. Aquesta regula les condicions especials d’implantació de terrasses i vetlladors. Entre altres, estableix que totes les activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es desenvolupin a la via pública resten subjectes d’autorització administrativa. Aquesta modificació respon a un error en relació a les terrasses de la plaça 14 d’Abril. El punt es va aprovar per unanimitat.

El Castellet

El Ple va portar a aprovació la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva del Conveni amb la Junta de Compensació d’El Castellet. Aquest punt va ser aprovat per majoria absoluta, amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSC que es va abstenir. Segons el tinent d’Alcaldia, Josep Coll, aquest conveni “pretén donar una solució definitiva a una situació especial pel que fa al sector urbanístic i que havia comportat situacions com les obres d’urbanització pendents des de fa 15 anys, una paralització de desenvolupament de l’àmbit i una situació injustament preocupant per al veïnat de la zona que en el seu moment va comprar una parcel·la i que es trobaven que havien d’assumir quotes d’urbanització pendents”. L’aprovació definitiva del Conveni, per tant, permet resoldre aquestes situacions.

Un altre dels punts en relació al Castellet aprovats ahir va ser un de sobrevingut, en referència a la resolució dels recursos d’alçada dels acords de l’Assemblea General d’El Castellet de 18 de gener de 2023. El sentit del vot va ser igual a l’anterior, tots els grups van votar a favor excepte el PSC que es va abstenir.
Finalment, el Ple va aprovar per unanimitat la verificació del text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal.

Mocions

Moció presentada del PSC-CP, per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l’aigua resilient al canvi climàtic.
Tots els grups van consensuar i aprovar per unanimitat aquesta moció.

Podeu veure la sessió del Ple d'ahir en aquest enllaç.