Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Aquesta eina permet ordenar i planejar el desenvolupament territorial del municipi


El Ple aprova el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El Ple extraordinari i urgent convocat ahir va aprovar per majoria absoluta la verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Recordem que el 28 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el POUM.
A partir d’aquí, i després de l’aprovació definitiva, s’ha supeditat l’aprovació final a la verificació d’aquest text, presentat per l’equip redactor Jornet Llop Pastor. Aquest conté una memòria descriptiva i justificativa d’informació i ordenació, un estudi de mobilitat generada, un programa de participació ciutadana, un estudi ambiental estratègic i una avaluació econòmica i financera amb un informe de sostenibilitat econòmica, entre altra documentació.
També incorpora l’informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’exposició pública.

Aquest text es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i es publicarà al DOGC com a condició per a la seva executivitat.
Tal i com va manifestar ahir l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras “ens restava un informe de la Direcció General d’Aviació Civil; un sobre com tractar alguns aspectes del sòl no urbanitzable, i la darrera que fa referència a Can Canals Nord i que vam acabar consensuant la setmana passada. Per tant, amb la voluntat de poder-lo presentar a l’ordre del dia de la Comissió d’Urbanisme del proper 26 d’abril, i donada la dilatació de la negociació d’aquests aspectes, hem cregut oportú celebrar aquest Ple extraordinari”.

Així mateix, el tinent d’Alcaldia d'Urbanisme, Josep Coll, va assegurar ahir que ”això ens permetrà començar a fer pel que està destinat un POUM, fer gestió urbanística a peu de carrer, que és en definitiva, el que podran copsar tots els veïns i veïnes en un futur immediat o d’aquí uns anys”.

Segons Coll “estem en el tràmit final d’un POUM que neix en el moment en què aquest Ajuntament pren l’acord d’iniciar l’aprovació d’un nou planejament urbanístic l’any 2015. Des de llavors es fa un treball tècnic, conjuntament amb l’equip redactor, amb la participació dels diferents grups municipals, i amb el suport dels serveis tècnics de la casa. Tot per arribar al POUM que avui ha de fixar qüestions tan importants com el creixement de la població, el potencial que tenim per tirar endavant polítiques d’habitatge públic i protegit; que decideix quina protecció donem als nostres espais naturals i quines mesures urbanístiques tenim per donar-los aquesta protecció... El POUM també decideix quin nivell d’equipaments tenim i necessitem i on els ubiquem. Finalment, també fixa a nivell de mobilitat i infraestructures de mobilitat quina aposta fem. Per això és tan important”.

El punt va comptar amb el vot a favor dels grups de govern, Junts per Sant Quirze, SOM Sant Quirze, Sant Quirze en Comú; a més del suport de VOX. Es van abstenir Junts per Catalunya, PSC i PP.

Ahir també es va celebrar un Ple de la Junta General de Serveis Municipals SLU per aprovar l’ampliació de capital d’aquesta. El punt va comptar amb el suport dels grups de govern i de Vox, i l’abstenció del PSC. Van votar en contra Junts per Catalunya i PP.
També es va aprovar per unanimitat ratificar la pòlissa de crèdit.

Podeu veure ambdós plens al Canal de Youtube de l'Ajuntament.