Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova la revisió dels preus públics de les escoles municipals

També va donar llum verda al Pla de prevenció d'incendis forestals fins al 2029


El Ple aprova la revisió dels preus públics de les escoles municipals

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals 2024-2029. Aquest pla esdevé una eina que conté les mesures operatives i administratives a seguir, i els equips i les infraestructures a crear perquè els municipis puguin defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc. El punt va comptar amb el suport de la unanimitat dels grups.

Un altre dels punts aprovats per unanimitat van ser els preus públics tant de l’escola bressol municipal El Patufet, l’Escola Municipal de Música Can Barra i l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera.
En relació a l’escola bressol, les modificacions proposades es centren bàsicament en l’adequació del règim tarifari, la regulació i actualització de les taules en què es determinen els beneficis fiscals dels preus.
Recordem que l’Ajuntament va iniciar la prestació del servei d’escola bressol en centre propi el 2007, inicialment amb gestió indirecta i en l’actualitat, des de 2021, amb gestió directa. L’obligació de pagament neix per la contraprestació dels següents serveis o activitats educatives: servei d’escolarització i matriculació; servei de menjador; i servei d’acollida matinal o de migdia.
L’escola bressol, tal i com va manifestar ahir el tinent d’Alcaldia Àlex Brossa, dona actualment servei a 247 alumnes. La Generalitat garanteix 1.600 euros per plaça als alumnes de B2. El 53% dels ingressos arriben de les tarifes, el 39% de la Generalitat, i el 7,5% de l’Ajuntament. El gruix de despeses correspon al personal. El resultat final és positiu i s’estableix en 26.000 euros.
La comissió de seguiment d’aquest servei va donar llum verda a aquests nous preus públics, que les famílies podran consultar en el moment de fer la preinscripció.

Els preus de l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera també van ser objecte de modificació ahir. La previsió és que aquesta escola presti servei a un total de 34 grups d’alumnes amb una àmplia oferta formativa. El centre rep subvencions de la Generalitat i la Diputació, i el principal grup de despeses es correspon bàsicament al personal. En aquest cas, el resultat global és negatiu i se situa en 360.000 euros.

Pel que fa a l’escola de música, cal recordar que el Ple de setembre de 2022 va acordar que la gestió fos municipal. Actualment presta servei a prop de 400 alumnes, amb ingressos per subvencions de Diputació i Generalitat. També es deriven 214.000 euros en relació a les matrícules; 26.000 en quotes i tallers; i amb uns costos de personal de 240.000 euros. El resultat final, però, troba l’equilibri i resulta positiu, situant-se en 559 euros.

En un altre ordre de temes, el Ple va aprovar ahir diverses modificacions pressupostàries. D’una banda, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, per dotar els capítols 3 i 9, per un import de 201.422,61 euros. Aquestes modificacions responen a donar cobertura al creixement dels tipus d’interès, que han estat creixents els darrers mesos.
De l’altra, crèdits extraordinaris per un import de 6.908,91 euros, finançats amb la incorporació parcial del romanent de tresoreria per a despeses generals, i amb baixes de crèdit.
Finalment, es va aprovar la incorporació del romanent de tresoreria per a despeses generals, en aplicació del fons de contingències, per un import de 302.480,95 euros.
Aquestes modificacions van comptar amb el suport de tots els grups, excepte el PP que es va abstenir.

Un altre dels punts aprovats ahir va ser la modificació puntual de la plantilla.
La plantilla es realitza per atendre les necessitats de personal per portar a terme les obligacions de prestació de serveis. Donat que durant l’exercici 2024 la corporació municipal funcionarà amb pressupost prorrogat, fet que comporta la no aprovació simultània de la plantilla orgànica municipal actualitzada. En aquest sentit, la situació d’estalvi proposada per aquest exercici 2024 condiciona les modificacions de la plantilla respecte al 2023. Per això, el Ple d’ahir va proposar modificacions puntuals per atendre necessitats dels serveis justificades, amb la corresponent dotació pressupostària provinents d’estalvi o degudament pressupostades ja en els exercicis anteriors.
El punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups, excepte el PSC i Junts per Catalunya Sant Quirze que van votar en contra, i l’abstenció del PP.
Finalment, el Ple va aprovar per unanimitat el canvi de dia d’obertura de festius.
Aquest respon a què en data 26 de febrer de 2024 l’establiment comercial Alcampo S.A. va sol·licitar el canvi d’un dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicable al municipi de Sant Quirze del Vallès pel 2025, sol·licitant la substitució del dia 12 de gener de 2025 (diumenge), pel 7 de setembre de 2025 (diumenge).
També es va aprovar per majoria absoluta l’adhesió a l’acord marc dels equips d’impressió. Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups, excepte l’abstenció del PSC i el PP.

Mocions
Moció presentada pel PSC-CP, pel foment i la concreció horària dels equipaments municipals esportius al barri de les Fonts. Aprovada per unanimitat.

Després de les mocions i els precs i preguntes van intervenir els paradistes del mercat de la Zona Hermètica, que van assistir com a públic ahir al Ple. Els portaveus d’aquest col·lectiu es van adreçar a l’Ajuntament per reclamar la renovació de les seves llicències i reivindicar els seus llocs de treball. L’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, es va reiterar en la voluntat i l’obligació de l’administració de treballar per arribar a un acord que garanteixi aquests llocs de treball.

Podeu veure el detall del Ple al canal de Youtube de l’Ajuntament.