Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple de dijous portarà a aprovació un Pla d'emergència per sequera

La sessió es podrà seguir en directe, com és habitual


El Ple de dijous portarà a aprovació un Pla d'emergència per sequera

El Ple de l’Ajuntament es troba convocat dijous 27 d’abril a les 19.30 hores a la sala Salut Pastor de la Patronal. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes.
2. Informes de Presidència.
3. Donar compte decrets març 2023.
4. Informes primer trimestre 2023, en relació a l’establert en els articles quatre i cinc de la Llei 3/2004, sobre el període mig de pagament i la morositat.
5. Modificació del “Reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència i de priorització social per als habitatges del parc públic de protecció oficial de Sant Quirze del Vallès”.
6. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Conveni amb Junta de Compensació El Castellet.
7. Verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
8. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques, Annex 1, apartat 1.2.
9. Pla d’emergència en situació de sequera de Sant Quirze del Vallès-aprovació.
10. Moció presentada per Junts-ERC-AM, de suport a la renda bàsica universal i al Pla pilot de la renda bàsica universal.
11. Moció presentada pel PSC-CP, per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l’aigua resilient al canvi climàtic.
12. Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a www.santquirzevalles.cat/ple.