Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple dona compte d’una bona salut econòmica municipal

La sessió d’ahir va aprovar també una comissió per estudiar la gestió de l’aparcament del centre


El Ple dona compte d’una bona salut econòmica municipal

El Ple ordinari celebrat ahir va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023. Aquest estableix un Romanent de tresoreria per despeses de 2,7 milions d’euros. Una xifra lleugerament superior a la de l’any passat, que se situava en 2,1 milions d’euros. Segons que va manifestat ahir el tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Economia Local, Àlex Brossa, “això es deu a l’increment en un milió d’euros més en ingressos, i mig milió d’euros més en despesa. A més, hem de fixar-nos en el Romanent de Tresoreria disponible, que incorpora aquelles despeses que tindrem fent els ajustos pertinents. La xifra se situa en un milió d’euros, mentre que l’any passat era de 743.000 euros. Parlem doncs d’un indicador important de la bona salut econòmica del municipi, amb un elevat índex d’execució de les inversions”.

Comissió per a l’aparcament del centre
Un altre dels punts destacats d’ahir va ser l’aprovació de la declaració de caducitat i la nova incoació d’expedient de modificació de la forma de presentació del servei municipal de l’aparcament de la plaça Anselm Clavé.
Recordem que al març de l’any passat es va fer un estudi i un informe sobre les alternatives econòmicament més sostenibles en relació al règim d’ús i explotació de l’aparcament de la plaça Anselm Clavé. Ara, el punt, que tots els grups van votar a favor, inclou la creació d’una Comissió que es reunirà per estudiar quina és aquesta alternativa més sostenible per a la seva gestió. La comissió estarà integrada per les caps d’àrea de diferents serveis, el secretari i la TAG de Secretaria, i la coordinadora de Promoció econòmica i projectes estratègics.

Suport a les persones amb ELA
Tots els grups municipals van donar suport ahir a la proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA). La proposició té en compte la gravetat de la malaltia neurodegenerativa i la seva evolució ràpida i incapacitant. També valora les necessitats que això genera en la persona que la pateix, i per tant proposa canvis legislatius en l’àmbit competencial de l’Estat en matèria de Seguretat Social, respectant les competències de de les comunitats autònomes. Aquest acord es traslladarà a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Reglaments
Un altre punt aprovat va ser la modificació de l’article 26 del Reglament Orgànic Municipal. Aquesta fa referència al punt 2 de l’article 26 en relació als precs i preguntes i estableix el fet de poder generar un debat però no una votació. Per tant, regula el temps d’intervenció en aquest punt.
En cada sessió plenària cada regidor/a tindrà 5 minuts per formular preguntes, i un torn de rèplica de la resposta obtinguda si considera que cal un matís. Aquest però no podrà excedir d’un minut. Novament el regidor interpel·lat podrà donar resposta.
Aquesta incorporació va comptar amb el suport de tots els grups municipals.
En relació als reglaments, ahir es va aprovar inicialment i per unanimitat el Reglament de la Mesa de Comerç de Sant Quirze del Vallès.
El ple de juliol de 2018 va aprovar la creació de la Mesa de Comerç com a òrgan tècnic per compartir informació i estratègies. El 2019 es va aprovar el reglament de funcionament i ara s’aprova inicialment, malgrat la Mesa ha anat funcionant tot aquest temps com a òrgan de consulta, organització i promoció del comerç del municipi.

Un altre reglament que al qual es va donar ahir llum verda amb la unanimitat dels grups va ser el reglament de la Mesa de Dones Emprenedores de Sant Quirze del Vallès. El reglament es va aprovar també el 2018 i regulava els aspectes més formals i organitzatius de la mesa, com objectius, composició i funcions.
En un altre ordre de temes, la sessió d’ahir també va aprovar la modificació de l’acord del règim d’indemnitzacions per assistència a ple municipal. El punt va comptar amb el suport de tots els grups municipals.

Incendis forestals
Ahir també es va aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per les mesures d’incendis forestals.
El document regula les franges, segons estableix la Llei, a l’entorn de les urbanitzacions per tal de garantir la seguretat dels habitatges. És un document que cal anar actualitzant en relació a la Llei i l’aplicació de diversos criteris. Per tant, incorpora la mirada del Pla d’incendis actual.
Segons va manifestar ahir l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “és feina de tothom i molt important mantenir les franges i l’entorn cuidat per evitar el màxim possible els incendis que no es poden controlar, i més en una època de sequera com en la que ens trobem”.
Tots els grups van votar a favor d’aquest punt.

Altres punts
El Ple va aprovar amb la unanimitat dels grups la segona pròrroga i última del contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja d’espais públics i gestió del contracte de deixalleria del municipi. Aquesta s’estableix de l’1 de maig al 30 d’abril de 2025.
Recordem que el contracte va ser adjudicat el 26 de maig de 2015, per vuit anys més dos anys de pròrroga (1+1). Segons va manifestar ahir el tinent d’Alcaldia d’Urbanisme i Espai Públic, Josep Coll “l’Ajuntament treballa en un nou sistema de recollida de residus urbans, per fer possible una proposta d’un nou contracte de recollida que sigui més sostenible mediambientalment, que garanteixi un millor servei al veïnat i faci possible totes les indicacions i normes que estem obligats a complir, per fer una recollida més selectiva encara dels residus urbans”.
Finalment, tots els grups van donar el vist-i-plau a les tarifes del servei d’auto taxi per a l’exercici de 2024.

Mocions
. Moció presentada per VOX, en relació a la recollida de residus, sistema SDDR. No es va aprovar. Vot a favor de VOX i la resta de grups en contra.
. Moció presentada per VOX, en relació a les zones de baixes emissions. No s’aprova. Vots a favor: VOX. La resta de grups van votar en contra.

Al Ple d'ahir va intervenir el veí Ramon Pulinosa i Miró, en representació de l'associació Sant Quirze Pet Friendly.

Podeu veure la intervenció així com la sessió complerta al canal de Youtube de l'Ajuntament.