Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obres Via Pública

Entra en vigor la nova ordenança d’expedients urbanístics

La normativa inclou novetats per adaptar-se a la Llei d’Urbanisme i té la voluntat de facilitar i agilitar els tràmits relacionats amb les obres


Entra en vigor la nova ordenança d’expedients urbanístics

La nova Ordenança d’expedients urbanístics de Sant Quirze del Vallès ha entrat en vigor aquesta setmana, després que el Ple Ordinari del passat mes de gener donés llum verda al text i una vegada tancat el període d’al·legacions. Aquesta, substitueix l’ordenança de llicències urbanístiques i ús del sòl, de l’any 1998, que havia quedat obsoleta.

Principals novetats

Una de les principals novetats és que desapareix el concepte “llicència d’ Obra Menor”, que fins ara era el que es sol·licitava per fer reformes a l’interior d’habitatges. La persona interessada ja no haurà de sol·licitar una llicència, sinó comunicar a l’Ajuntament la seva voluntat de fer les obres abans de començar-les. Pel que fa a les Llicències d’obres majors passaran a denominar-se llicències d’obres i continuaran amb el tràmit que hi havia fins ara.
La documentació anirà en funció del que es vulgui fer i queda definit en els tràmits que estan disponibles, tant a nivell digital a www.santquirzevalles.cat/tramits-i-gestions, com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Les obres que es podran realitzar amb aquest procediment ràpid són, entre d’altres, les reformes que no afectin envans, estructures ni façana i que siguin sempre en sòl urbà. Per exemple, entrarien en aquesta categoria l’arranjament de cuines i banys, la substitució de paviments o la impermeabilització puntual de terrats. El veïnat podrà començar els treballs l’endemà de realitzar el tràmit.
Altres treballs com els de pintura d’habitatges, neteja i arranjament de jardins sense tala d’arbrat, que abans tenien un cost de 25€, ara estaran exempts de pagament.

Cerca Guiada
La cerca guiada és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per sol·licitar una llicència o presentar una comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Responent a les preguntes del qüestionari, s’obté l'enllaç del formulari d'obres que cal tramitar en funció del tipus d'actuació i es pot consultar la documentació que cal presentar en cada cas. A més, l’eina permet fer una simulació del càlcul dels impostos, taxes i garanties.

Es pot accedir a la cerca guiada d’obres a través de l’enllaç: www.santquirzevalles.cat/cercaguiadaobres
Podeu consultar el text íntegre de l’ordenança al web municipal www.santquirzevalles.cat