Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar Social

Ja es poden sol·licitar els ajuts a l'escolaritat i al menjador

Avui comencen els terminis d'ambdues subvencions per a l'alumnat que compleixi els requisits establerts


Ja es poden sol·licitar els ajuts a l'escolaritat i al menjador

Avui s’inicia el termini per sol·licitar ajuts a l’escolaritat. Aquesta subvenció s’orienta a l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzat en un centre educatiu del municipi, dels cursos del segon cicle d’infantil, primària o secundària, i que no tinguin accés als recursos de suport escolar gestionats directament pel Departament d’Educació de la Generalitat.
També hi podrà optar l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzat a l’Institut Ègara, centre assignat a l’alumnat del barri de Les Fonts.

Excepcionalment, podrà optar a aquests ajuts l’alumnat empadronat al municipi i escolaritzat a un altre per orientació del Departament d’Ensenyament, o previ informe de la comissió de valoració.
Es podran subvencionar les següents despeses fixades pels centres educatius:

• Quota de material.
• Quotes per a recursos digitals.
• Llibres (inclosos els quaderns d’activitats i els diccionaris) .
• Sortides i activitats.
• Quotes de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), quan siguin d’obligat pagament per a l’accés a llibres, material, activitats o recursos escolars.

La concessió d’aquests ajuts estarà sotmesa al nivell de renda de la unitat familiar i a la seva situació sociofamiliar, així com a la presentació de la sol·licitud.
Trobareu tot el detall del tràmit, que es pot presentar en línia o presencialment, en aquest enllaç.

Ajuts al menjador escolar

Avui comença també el termini per sol·licitar ajuts individuals de menjador escolar. Aquest s’orienta a l’alumnat d’ensenyament obligatori i d’educació infantil escolaritzat en un centre educatiu ubicat a la comarca del Vallès Occidental, sufragat amb fons públics durant el curs de la convocatòria.

Per rebre aquesta subvenció es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Només caldrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, on s’inclouran tots els i les alumnes sol·licitants de l’ajut de menjador. Trobareu el detall del tràmit, aquí.

Per a qualsevol aclariment, us podeu adreçar al Servei de Benestar i Cicles de Vida de l’Ajuntament a través del número de telèfon 937 216 800 ext. 5200, de dilluns a divendres en horari de 8:30 h a 14:30 h, o mitjançant el correu electrònic benestar@santquirzevalles.cat.