Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat Atenció ciutadana

Més de 20.000 atencions ciutadanes el 2023

El canal més utilitzat ha estat el registre electrònic i la plataforma EACAT


Més de 20.000 atencions ciutadanes el 2023

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ha realitzat un total de 20.509 atencions durant 2023. El major volum d’aquestes es correspon a l’àmbit d’Urbanisme, amb 3.407; serveis econòmics, amb 3.040; i ja amb més diferència, padró, amb 1.392 atencions.

Comparativament, el canal presencial no ha estat el més elevat aquest 2023, sinó que el major volum d’atencions s’han realitzat per registre electrònic, seguides per la Plataforma EACAT. Unes xifres que el 2009 s’invertien totalment, doncs les atencions personals van arribar llavors a les 10.056.

L’anàlisi d’aquestes dades mostra que la diferència entre l’atenció presencial i telemàtica s’amplia en la línia del previst. Malgrat aquesta tendència, des de l’OAC s’acompanya totes les persones interessades a realitzar un tràmit, de manera que puguin accedir a la informació de la carpeta ciutadana amb més autonomia i sense dependre d’horaris d’atenció.

També s’aprecia que les atencions en relació a Territori i Recursos Humans es fan mitjançant entrades electròniques. Això respon a l’obligatorietat de relació electrònica de les empreses i persones autònomes amb l’administració.

El padró, però, continua mantenint-se via presencial per garantir la legalitat del procés i donar resposta a situacions complexes.

Cal remarcar també que l’OAC manté l’atenció amb cita prèvia ja que evita esperes innecessàries, garanteix l’atenció a l’hora concertada i ajuda a evitar que les persones es personin sense la documentació necessària per fer el tràmit ja que s’avisa prèviament mitjançant trucada telefonia a les cites programades.

No obstant, totes les persones que es presenten a les oficines són ateses malgrat no disposin de cita prèvia.

Les atencions mitjançant les xarxes socials
El 2023 s’han registrat 1.806 consultes (preguntes, queixes, suggeriments, etc) a través de les xarxes socials municipals, 168 menys que el 2022 i 15 menys que el 2021. Les consultes per xarxa es reparteixen amb els següents percentatges:

. Facebook: 25,69%
. X (abans Twitter): 29,13%
. Instagram: 45,18%

En aquest sentit, es constata que prop de la meitat de les consultes es reben a través d’Instagram. El 36,38% del total de les consultes s’adrecen via missatges privats, de les quals, més del 70% des d’Instagram. Pel que fa al tipus de consultes gestionades a les xarxes, prop de tres quartes parts se centren en aspectes relacionats amb la via pública, l’acció de govern, cultura, medi ambient, esports i seguretat ciutadana.