Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat Medi Ambient

Noves mesures de seguretat per risc molt alt d'incendis

Sant Quirze es troba entre els municipis afectats per diverses prohibicions i limitacions en espais oberts i altres activitats


Noves mesures de seguretat per risc molt alt d'incendis

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest matí un seguit de mesures temporals extraordinàries davant l’elevat risc d’incendis en algunes zones del país per als propers dies. Ho ha fet en el marc de la reunió del Consell Assessor del Pla Infocat.
Des de les 00.00 hores del dia 22 d’agost fins a les 00.00 hores del dia 25 d’agost de 2023 els municipis inclosos en el mapa de perill d’incendi forestal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem, entre els quals s’hi inclou Sant Quirze del Vallès, així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals, se’ls aplicaran les següents prohibicions o limitacions:

·Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
·La suspensió temporal, durant aquest període, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
·Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
·La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.
·La introducció o ús de material pirotècnic.
·Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
·La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
·La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
·La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen.
·La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit
·La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
·La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
·La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

El llistat de municipis s’actualitza diàriament en funció del risc d’incendi i es pot consultar en aquest enllaç.